Ei olegi lumehelbekesed: 5 viisi, kuidas Eesti noored tagavad endale majandusliku edu

Võrdlema
Saamise aegMaksimum summaIntressimäär(%)*Min SummaVanuseline
piirang
Tähtaeg
15 min. € 10000
Taotle Laenu
10 % € 500 18-75 10 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
16 % € 50 18-70 5-12 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
24 % € 100 22 - 70 67 kuu
15 min. € 4000
Taotle Laenu
26 % € 500 22-70 12-84 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
10 % € 300 18-60 90-720 p.

The Riigikogu is the parliament of Estonia. Ei olegi lumehelbekesed: 5 viisi, kuidas Eesti noored tagavad endale majandusliku edu 101 members are elected at general elections for a term of four years.

The Riigikogu passes laws and resolutions, exercises parliamentary supervision and ratifies international agreements. The Riigikogu has 11 standing committees and 6 select committees. Committees of investigation and study committees are formed to investigate issues of public interest or problems of significant imprtance. We make live broadcasts of sittings of the Riigikogu and commitees public meetings, as well as on other important events in the Riigikogu. Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 17. Kellel on soovi üle anda eelnõusid või arupärimisi?

Keskerakonna fraktsiooni liikmetel on arupärimine kaitseministrile. Arupärimise sisu on see, et eelmisel aastal läbis Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni peaaegu 12 000 kutsealust ja nendest kõigest kolmandik vastas tervisenõuetele, et minna Kaitseväkke teenima. Nii et kõigest üks kolmandik on meil sõjaväekõlblikud noormehed. Vabariigi Valitsuse esindaja Heili Tõnisson, palun! Vabariigi Valitsus algatab täna viis seaduseelnõu. Esiteks, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Nimetatud eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. Teiseks, jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu. Olen vastu võtnud viis eelnõu ja ühe arupärimise ning juhatus toimetab nendega vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Täiskogu istungil on 86 Riigikogu liiget, puudub 15. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon on teinud ettepaneku arvata käesoleva nädala päevakorrast välja teisipäevase, 7. See on olulise tähtsusega riikliku küsimusena raporti «Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis» arutelu.

Nimelt on komisjon teinud uue ettepaneku viia see arutelu läbi 14. Koos selle muudatusega, austatud Riigikogu, panen hääletusele täiskogu III istungjärgu 17. Päevakorra kinnitamise poolt on 78 Riigikogu liiget, vastu 2, erapooletuid 3. Esimesena on päevakorras Riigikogu liikmete Arno Silla, Martin Helme, Henn Põlluaasa, Mart Helme, Uno Kaskpeiti, Jaak Madisoni ja Raivo Põldaru arupärimine.

Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikmed on pöördunud peaministri poole arupärimisega, mis puudutab eelkõige põllumajandustoetusi, aga ka muid meetmeid, mida oleks meie valitsusel vaja rakendada. Esimene küsimus: «Milliseid siseriiklikke meetmeid rakendatakse juba käesoleval aastal, mis takistaksid Eesti piimalehmade ja sigade arvu edasist katastroofilist vähenemist? Eesti põllumajanduse käekäik on olnud valitsuse kõrgendatud tähelepanu all, eriti piimandus- ja seakasvatussektor. Me teeme kõik endast oleneva selle olukorra parandamiseks. Eesti põllumajanduse ja kogu toidusektori jätkusuutlikkuse tagamiseks on määrava tähtsusega uute eksporditurgude avamine. Maaeluministri ja ettevõtlusministri juhtimisel tuleb jätkata tööd selle nimel, et Eesti tooted jõuaksid Hiina ja Jaapani turgudele.

Hiinaga on juba sõlmitud toiduohutuse protokollid Eesti piimast, kilust ja räimest valmistatud toodete lubamiseks sealsetele turgudele. Töö uute turgude leidmiseks ja avamiseks jätkub. Eestis makstakse igal aastal maaelu- ja põllumajandustoetusi kokku enam kui 200 miljoni euro ulatuses, sh sellel aastal otsetoetusi ligikaudu 114 miljoni euro ulatuses. Lisaks on valitsuses riigi eelarvestrateegia arutelude käigus kokku lepitud järgmisel aastal maksta veel täiendavalt 4,6 miljonit eurot otse piimatootjatele.

Ja samuti on kokku lepitud maksta 15 miljoni ulatuses suurprojektide investeerimise toetust piimatoodetele suurema lisandväärtuse loomiseks. Kavandamisel on ka võimalikud muudatused otsetoetuste saajate sihtgrupi laiendamiseks nende loomapidajate võrra, kelle karjas on rohkem kui 100 piimalehma. Näiteks lisatakse arengukavasse põllumajanduse tootmispotentsiaali taastamise meede eelarvega 1 miljon eurot. Teine küsimus: «Missuguseid üleminekutoetusi või muid abinõusid on veel sellel aastal Euroopa Liidu poolt lubatud, et tagada Eesti põllumajandustootjate võrdne kohtlemine teiste riikide tootjatega ja leevendada turukriisi mõjusid? Põllumajandustootjatele annavad kõige suurema toe Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames makstavad otsetoetused, mille summa praegusel rahastamisperioodil on oluliselt suurem kui eelmisel rahastamisperioodil. Nagu ma juba nimetasin, oleme järgmiseks aastaks leppinud kokku piimatootjatele makstavas 4,6 miljoni euro suuruses abis. Euroopa Komisjoni ettepanekud ületootmise vähendamiseks on Maaeluministeeriumis arutamisel ja nende elluviimist valmistatakse ette.

Teie valitsus on viimastel aastatel vähendanud põllumeeste konkurentsivõimet ja lubate nüüd järgmisel aastal 4,6 miljonit kriisiabi, mis on tegelikult väga väike summa. Mu küsimus puudutab aga seda 1,8 miljonit, mille eest valitsus lubab sealihakonserve kokku osta, et sigade Aafrika katku tagajärgi pehmendada. Miljoni eest on juba ostetud, millal te ülejäänud 800 000 euro eest hakkate konserve ostma? Kõigepealt vaidlen ma kategooriliselt vastu väitele, et valitsus on kuidagi põllumajanduse konkurentsivõimet vähendanud. Mind huvitaks väga see konkreetne fakt, millele tuginedes te sellist asja väidate.