Kas pangahoiusel säästmine aitab koguda pensionipõlveks?

Võrdlema
Saamise aegMaksimum summaIntressimäär(%)*Min SummaVanuseline
piirang
Tähtaeg
15 min. € 10000
Taotle Laenu
10 % € 500 18-75 10 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
16 % € 50 18-70 5-12 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
24 % € 100 22 - 70 67 kuu
15 min. € 4000
Taotle Laenu
26 % € 500 22-70 12-84 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
10 % € 300 18-60 90-720 p.

The Riigikogu is the parliament of Kas pangahoiusel säästmine aitab koguda pensionipõlveks?. Its 101 members are elected at general elections for a term of four years.

The Riigikogu passes laws and resolutions, exercises parliamentary supervision and ratifies international agreements. The Riigikogu has 11 standing committees and 6 select committees. Committees of investigation and study committees are formed to investigate issues of public interest or problems of significant imprtance. We make live broadcasts of sittings of the Riigikogu and commitees public meetings, as well as on other important events in the Riigikogu. Järgnevalt kuulame ära riigihalduse ministri Janek Mäggi ametivande.

Asudes täitma Vabariigi Valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees. Tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ning pühendada oma jõu eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele. Riina Sikkut nimetatud tervise- ja tööministriks. Järgnevalt kuulame ära tervise- ja tööminister Riina Sikkuti ametivande.

Nüüd saab üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Mul on Vabaerakonna kaheksa esindaja nimel üle anda arupärimine riigihalduse ministrile härra Janek Mäggile. Nimelt, alates haldusreformi seaduse vastuvõtmisest on juba neljas minister selles ametis ja on ülimalt paslik tuletada meelde, mis olid haldusreformi eesmärgid: esiteks, kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse kasv, teiseks, teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine, kolmandaks, kulude kokkuhoid. Kodu- ja töökorra seaduse alusel tegutseme sellega edasi. Täiskogul on kohal 92 Riigikogu liiget.

Meie päevakorra esimene punkt on Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu 590 kolmas lugemine. Artur Talvik, palun, Vabaerakonna fraktsiooni nimel! Vabaerakond on otsustanud seaduseelnõu 590 vastu hääletada. Me ei hääleta niivõrd mitte tervikuna kogu selle seaduseelnõu vastu, vaid selle metoodika vastu, kuidas seda on tehtud. Taas kord oleme näidanud üles usinust ja saksa täpsuse korras võtnud üle kõik direktiivid, mis meile on ette kirjutatud.