Kiirelaenud; investeerimis laen

Võrdlema
Saamise aegMaksimum summaIntressimäär(%)*Min SummaVanuseline
piirang
Tähtaeg
15 min. € 10000
Taotle Laenu
10 % € 500 18-75 10 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
16 % € 50 18-70 5-12 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
24 % € 100 22 - 70 67 kuu
15 min. € 4000
Taotle Laenu
26 % € 500 22-70 12-84 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
10 % € 300 18-60 90-720 p.

The Board may set up ad hoc working groups to assist in fulfilling its mandate provided that their operating costs have no budgetary implications for the Organization. Konsultatiivkogu võib kokku panna spetsiaalsed töörühmad, kes abistavad teda ülesannete täitmisel, tingimusel et nende tegevuskulud kiirelaenud; investeerimis laen mõjuta organisatsiooni eelarvet.

The operating costs have been assessed in conjunction with ESA, and the results have been validated by experts from the Member States and other independent experts12 . Koostöös ESAga hinnati tegevuskulusid ning liikmesriikide eksperdid ja sõltumatud eksperdid12 kinnitasid selle hindamise tulemused. Komisjon juhtis tähelepanu sellele, et suuremat osa asjaomastest abikõlblikest välismaal asuva püsistruktuuridega seotud kuludest 1995. Kui laenutamine toimub laenutamisega üldsusele avatud asutuses tasu eest, mille summa ei ole suurem, kui on vajalik asutuse tegevuskulude katmiseks, ei ole tegemist otsese ega kaudse majandusliku ega kaubandusliku tuluga käesoleva direktiivi tähenduses. 2006 makstud hüvitised ühesuguse iseloomuga, kuna nende kindlaksmääramiseks kasutatavad parameetrid on sarnased, nimelt avaliku teenindamisega seotud ranged nõuded, neid nõudeid ainsana täita suutva ettevõtja olemasolu ning tegevuskulude arvesse võtmise skeem.

Komisjon arvab, et suurem osa Itaalia valitsuse poolt püsistruktuuride rajamiseks välismaal 1995. Member State concerned by the standard. In other words, we who are developing the technology for renewable energy sources in Europe are doing so not only for the developed countries but also in order to increase the number of installations worldwide, to reduce investment and operating costs and to make these technologies accessible to people in developing countries. Teisisõnu: kui me arendame Euroopas taastuvenergiatehnoloogiaid, siis me ei tee seda üksnes arenenud riikide hüvanguks, vaid ka selleks, et suurendada elektrirajatiste arvu kogu maailmas, vähendada investeerimis- ja tegevuskulusid ning teha need tehnoloogiad kättesaadavaks arengumaade elanikkonnale.

The Participants to the Arrangement are involved in a continuous process intended to minimise market distortion and to establish a level playing field in which the premiums charged by the officially supported export credit agencies of OECD Members are risk-based and cover their operating costs and losses over the long term. Kokkuleppe osalised osalevad pidevas protsessis, mille eesmärk on vähendada turumoonutusi ja luua võrdsed võimalused, kus OECD liikmesriikide riiklikult toetatavate ekspordikrediidiasutuste sissenõutavad garantiipreemiad on riskipõhised ja katavad pikaajalises plaanis nende tegevuskulud ja kahjud. The use of new technologies will rationalise and simplify judicial procedures and reduce operating costs, for the benefit of citizens, undertakings, legal practitioners and the administration of justice. Uute tehnoloogiate kasutamine muudab õigusmenetlused tõhusamaks ja lihtsamaks ning vähendab tegevuskulusid, millest võidavad kodanikud, ettevõtted, õigusvaldkonna töötajad ja õigusemõistmine. E-Justice will help to promote access to justice and to improve cross-border judicial procedures, by reducing procedural deadlines and operating costs to the benefit of citizens, undertakings, legal practitioners and the administration of justice. E-õiguskeskkond aitab tõhustada õigusemõistmisele juurdepääsu ja parandada piiriüleseid kohtumenetlusi, lühendades menetluste tähtaegasid ja vähendades tegevuskulusid, millest saaksid kasu kodanikud, ettevõtted, õigusvaldkonna töötajad ja õigusemõistmine. However, for energy intensive industries, the described reduction potentials after 2035 requires large scale introduction of CCS, which is a technology that has no other real benefits than reduced GHG emissions and which brings both extra investment as well as higher operating costs.

Energiamahukate tööstusharude puhul on kirjeldatud vähendamispotentsiaali saavutamiseks alates 2035. The use of the new technologies is intended to rationalise and simplify judicial procedures by facilitating them and by reducing operating costs, for the benefit of citizens, undertakings, legal practitioners and the administration of justice. Uute tehnoloogiate kasutamise eesmärk on menetlusi hõlbustades ja tegevuskulusid vähendades ratsionaliseerida ja lihtsustada õigusmenetlusi, millest saaksid kasu kodanikud, ettevõtted, õigusvaldkonna töötajad ja õigusemõistmine. Please click on the reason for your vote: This is not a good example for the translation above. It does not match my search. The translation is wrong or of bad quality. Thank you very much for your vote!

You helped to increase the quality of our service. KÜSITLUS: Miks sina ettevõtjaks ei hakka? Aina rohkem pakutakse tööpuuduse leevendusena välja, et tuleb teha uusi firmasid ja töökohti. Samas on Eestis ettevõtjaid tööealisest elanikkonnast vaid 4,4 protsenti — pole kedagi, kes töökohti asutaks. Laenu võtmine oli kiire ja hõlpsasti rakendatav ning klienditeenindus oli suurepärane ja väga sõbralik agentuur ja ma soovitan neid kõigile. Ma kinnitasin oma isiklikku pangakontot 50 000 euro suuruse summa saamiseks, mille palusin.

See on tõesti suurepärane uudis ja ma soovitan kõigil, kes vajavad tõelist laenu, esitada taotlus e-posti teel «1stms. Mul on hea meel laenutada laenu, mille eest ma küsisin. We provide BG, SBLC, LC, LOAN and lots more for client all over the world. Awaiting a favourable response from you. We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world.