Kodanikupalk – kas võimalus ka eestlastele?

Võrdlema
Saamise aegMaksimum summaIntressimäär(%)*Min SummaVanuseline
piirang
Tähtaeg
15 min. € 10000
Taotle Laenu
10 % € 500 18-75 10 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
16 % € 50 18-70 5-12 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
24 % € 100 22 - 70 67 kuu
15 min. € 4000
Taotle Laenu
26 % € 500 22-70 12-84 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
10 % € 300 18-60 90-720 p.

Nii igavikulist kui päevakajalist ühiskonnast, kogukonnast, poliitikast ja haridusest. Kehra gümnaasiumis kehalise kasvatuse õpetajana töötava Mirjam Tinno õppelaenu hüvitamist ning kustutama kuni kohtuotsuse jõustumiseni kustutamata jäänud õppelaenu põhiosa. Kuigi kohtuotsus puudutab hetkel vaid ühele endisele tudengile ja tänasele avaliku sektori töötajale õppelaenu hüvitamise jätkamist, on tegemist olulise pretsedendiga, mille alusel saavad teised juba avalikus sektoris töötavad ja enne õppelaenuhüvitist saanud kodanikupalk – kas võimalus ka eestlastele? kergemini kohtuteel oma õiguse taastatud. Kohtuotsus näitas, et riigi otsus lõpetada õppelaenu hüvitamine oli ekslik.

Samuti oleneb iga õppelaenu saanud isiku edasised sammud ka sellest, kas Anija vald otsustab edasi kaevata Tallinna halduskohtu otsuse. Vallaesindajad on pidanud kohtuotsust iseenesest õigeks, ent peavad kentsakaks olukorda, et süüdi jäi vald, mitte seaduse muutmisega laenuvõtja õigusi piiranud riik. Kui lähtuda üheselt õiguspärase ootuse printsiibist, siis õppelaenu hüvitamisele oli ja on õigus kõigil tänastel ja toonastel üliõpilastel, kes enne seadusemuudatust kehtinud korra alusel on võtnud õppelaenu ja vastavad hüvitamise tingimustele. Seega olnuks too ja ka kohtuotsuse valguses ka nüüd mõistlik muuta seadust selliselt, et õppelaenu kustutamine kadunuks ära alles neil, kes astusid kõrgkoolid 2009. Nii poleks keegi jäänud seaduste rataste vahele.

Näiteks see on su pere toimetuleku toetus või ettevõtte alustamise stardiraha. Mille poolest poliitilised noorteühingud erinevad teistest? Kuigi mööndusega võib väita, et ka kristlike noorteühenduste vasteks on mõned kirikud-kogudused. Noortepoliitika Nõukogu on tunnustanud, siis on tegemist noorsootööga ja noorteosalust pakkuva ja korraldava ühinguga. Ise ei tee, aga teistel ei lase ka! Seega ei oleks haridusministrist aus karistada MTÜ Noored Sotsiaaldemokraadid ja MTÜ Rahvaliidu Noored selles, et IRL või Reformierakonna noortekogud ei tegele noorsootööga.

Ma pooldan põhimõtteliselt noorteühendustes noorsootöö riikliku toetamist ja seda eriti poliitilistes, et need ei muutuks poliitbroilerite õrreks. Levinud kuulduse järgi olla osade erakondade juhid keelanud oma noorteühendusel taotleda noorteühingu aastatoetust. PS Mul on kopp ees sellest, et suureneb nende riiklike otsuste arv, mille lahendus seisneb kohtuteele asumises. Miks ükskord poliitikud ei mõista, et enne otsustamist tuleb huvirühmade arutada, selgitada, analüüsida, lepitada ning kokkuleppele jõuda? PPS Kui keegi arvab, et ma väljendan siis mõne poliitilise ühenduse seisukohti, siis pean kurvastust tekitama ja vastama selgelt eitavalt — ma usun esmalt erinevate organisatsioonide headusse ja seejärel vaatan kahtlevalt ühele või teisele detailile. Kuidas lasta peibutusparti enne häälekat lendutõusu? Eesti Noorteühenduste Liidu algatust korraldada linnavolikogu valimise ajal valimisea alla jäävate noorte seas arvamusküsitlus, tekitab poleemikat parteide ridades.

Karta on, et selline parteide kabuhirmus tegutsemine saab toimuma ka järgmiste varivalimiste ajal. Samas on tulemas päevavalgele ka terava teemana noored ja poliitika ning noorpoliitikud ja kodaniukuühendused. Parteides on jätkuvalt inimesi, kellel on soov kasutada kodanikuühendusi ära platvormina erakonnapoliitika ajamiseks. Kahetsusväärselt ka suhteliselt häbematult ja selle juures end õigustades teiste parteide sarnaste kavatsustega.