Krediidi kogukulu mõiste; kiired laenud

Võrdlema
Saamise aegMaksimum summaIntressimäär(%)*Min SummaVanuseline
piirang
Tähtaeg
15 min. € 10000
Taotle Laenu
10 % € 500 18-75 10 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
16 % € 50 18-70 5-12 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
24 % € 100 22 - 70 67 kuu
15 min. € 4000
Taotle Laenu
26 % € 500 22-70 12-84 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
10 % € 300 18-60 90-720 p.

Meie veebilehel krediidi kogukulu mõiste; kiired laenud küpsiseid Veebilehe täiustamiseks kasutatakse küpsiseid, mis võimaldavad koguda anonüümseid andmeid. Veebilehe täiustamiseks kasutatakse küpsiseid, mis võimaldavad koguda anonüümseid andmeid.

Find out about the new system of European banking supervision and get an overview of its main aims and features. Discover how banking supervision works, which banks are supervised and what supervisory measures the ECB can take. Read about the channels of accountability, decision-making and the ECB’s new organisational structure. Access legal documents related to European banking supervision, including ECB supervisory decisions, and a compendium of relevant EU and international laws. Browse the press releases, speeches, interviews, reports and publications related to banking supervision and filter them by date, speaker or activity. You have been selected, what next?

Discover more about working in banking supervision at the ECB and apply for vacancies. Kümne aasta eest sai alguse finantskriis, mis tõi kaasa laiaulatusliku majandusliku, sotsiaalse ja finantssüsteemi ebastabiilsuse. Kogutoodangu, tööhõive ja majandusele antavate laenude järsk kahanemine ning finantssüsteemi killustatus riigiti vaevas euroala aastaid. Pangandussüsteemi stabiilsus oli ohus ja paljud kahtlesid euro elujõulisuses. Kriis tõi päevavalgele nii mõnegi euroala institutsioonilise puudujäägi, eeskätt lõimunud pangandusturu puudumise. Viimase tugisammasteks on ühtne järelevalveasutus ja ühtne kriisilahendusasutus, millel on ühtne kriisilahendusfond ja ühtne hoiuste tagamise skeem. Praeguseks on euroala majandus olnud kasvu teel pea viis aastat ja kasv on nii riigiti kui ka sektoriti laiapõhjaline.

Taastumist on eest vedanud eelkõige EKP rahapoliitika ja EKP meetmeid on olulisel viisil täiendanud pangandusjärelevalve euroala tasandil. Esiteks on lõimunud pangandusjärelevalve aidanud kaasa pankade tugevdamisele, mis on aidanud üle saada finantskillustumisest, parandada rahapoliitika ülekandumist ning taastada laenupakkumist kodumajapidamistele ja ettevõtetele. Euroala laenude intressimäärad on ühtlustunud ja jõudnud rekordmadalale tasemele. Teiseks on Euroopa pangandusjärelevalve nõudnud pankadelt piisava kapitali hoidmist ja jätkusuutliku tasakaalu tagamist riski ja tootluse vahel ning olnud seega esimene kaitseliin pangandussektorist tulenevate finantsstabiilsust ohustavate riskide vastu. Nende hulgas on bilansside korrastamine ning varem, suuresti finantskriisi ajal omandatud probleemsete positsioonide vähendamine, mille hulka kuuluvad teatavad turukõlbmatud finantstooted ja hilisema suure majanduslanguse ajal kogunenud viivislaenud.