Kui kiiresti tuleb SMS raha; kuidas saab pensionär laenu

Võrdlema
Saamise aegMaksimum summaIntressimäär(%)*Min SummaVanuseline
piirang
Tähtaeg
15 min. € 10000
Taotle Laenu
10 % € 500 18-75 10 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
16 % € 50 18-70 5-12 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
24 % € 100 22 - 70 67 kuu
15 min. € 4000
Taotle Laenu
26 % € 500 22-70 12-84 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
10 % € 300 18-60 90-720 p.

Viimases käsus ma kui kiiresti tuleb SMS raha; kuidas saab pensionär laenu oska ilma BC utiliiti kasutamata kuueteistkümnendsüsteemi kasutada. The Riigikogu is the parliament of Estonia. Its 101 members are elected at general elections for a term of four years.

The Riigikogu passes laws and resolutions, exercises parliamentary supervision and ratifies international agreements. The Riigikogu has 11 standing committees and 6 select committees. Committees of investigation and study committees are formed to investigate issues of public interest or problems of significant imprtance. We make live broadcasts of sittings of the Riigikogu and commitees public meetings, as well as on other important events in the Riigikogu.

Alustame täiskogu V istungjärgu teise töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt palun kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja Heili Tõnissoni! Vabariigi Valitsus algatab täna põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.

Eestimaa Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni nimel annan ma üle kirjaliku nõude umbusalduse avaldamiseks sotsiaalminister Maret Maripuule. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja ühe nõude, nende menetlemine otsustatakse vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Kohalolijaks registreerus 91 Riigikogu liiget, puudub 10. 751 kehtetuks tunnistamise ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine.

Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Austatud Riigikogu, panen lõpphääletusele eelnõu 363. 751 kehtetuks tunnistamise ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse muutmise seaduse eelnõu seadusena vastu võetud. Riigikogu juhatusele on tulnud peaministri kiri. 134 lõike 1 alusel taotleb Vabariigi Valitsus 22. Maret Maripuu suhtes algatatud umbusalduse avaldamise nõude arutamist Riigikogu 22.

Läheme teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu teine lugemine. Mul on suur rõõm näha Riigikogu kõnetoolis ettekandja Heljo Pikhofi. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu reguleerib Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutseva Tööturuameti ja avalik-õigusliku asutuse Eesti Töötukassa funktsioonide liitmist. Sotsiaalkomisjon arutas eelnõu pärast selle esimest lugemist kahel  istungil, 13.

Komisjoni istungitel arutati eelnõu kohta tehtud muudatusettepanekuid. Kaks ettepanekut esitas Riigikogu liige Eiki Nestor, ülejäänud on komisjoni omad. Enamik muudatusettepanekuid on seotud sellega, et eelnõu menetlemise ajal võttis Riigikogu vastu uue töölepingu seaduse, mis jõustub s. Uude töölepingu seadusesse tehakse arutatava eelnõu seaduseks saamisel muudatused, mis puudutavad Tööturuameti ja Eesti Töötukassa ühendamist. Muudatusettepanek nr 2 on teha tööturuteenuste ja -toetuste seaduses  muudatused, millega jäetakse seadusest välja riigiasutuselt tööturuteenuste ostmiseks kehtestatud kokkuleppe sõlmimise regulatsioonid. Neid pole enam vaja, sest töötukassa on avalik-õiguslik juriidiline isik ja sõlmib tööturuteenuste ostmiseks vaid halduslepinguid.

Muudatusettepanekuga nr 5 täpsustatakse tööturuteenuste ja -toetuste seaduses tööturuteenuste ja -toetuste rahastamist riigieelarvest. 13 kohaselt täpsustatakse töötukassa varade haldamise korda ning välise portfellihalduri määramist. Töötuskindlustuse seaduse kohaselt valitseb töötuskindlustusmaksetest moodustatud sihtfonde töötukassa. Töötukassa vahendite haldamine on reguleeritud Vabariigi Valitsuse määruse ja Eesti Töötukassa põhikirjas, kuid põhimõtted peaksid olema sätestatud seaduses sarnaselt reservkapitali haldamisega. Uue töölepingu seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse sätete kooskõlla viimine jõustub ühel ajal töölepingu seadusega s.

Tööturuameti tegevuse lõpetamise sätted jõustuvad järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Komisjon tegi ettepaneku saata tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu teisele lugemisele Riigikogu täiskogu istungile 22. Komisjon otsustas 5 poolthäälega, vastuolijaid ega erapooletuid ei olnud teha ettepaneku teine lugemine lõpetada. Maksumaksjate liidult on tulnud sotsiaalkomisjonile kiri, kus on osutatud mitmele probleemile. Näiteks seatakse kahtluse alla, et äkki oleks uus töötukassa ehk avalik-õiguslik juriidiline isik läbipaistmatum ja tema tegevus kontrollimatum kui riigiasutuse tegevus. Samas on väga tõsine tähelepanek selles kirjas ka see, et ühendasutuse moodustamisega on  töötuskindlustuse kui sundkindlustuse sihtotstarbe mõte vastuolus. Mul on palve küsimust uuesti korrata.