Kuidas oma eelarvest kinni pidada

Võrdlema
Saamise aegMaksimum summaIntressimäär(%)*Min SummaVanuseline
piirang
Tähtaeg
15 min. € 10000
Taotle Laenu
10 % € 500 18-75 10 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
16 % € 50 18-70 5-12 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
24 % € 100 22 - 70 67 kuu
15 min. € 4000
Taotle Laenu
26 % € 500 22-70 12-84 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
10 % € 300 18-60 90-720 p.

Kuidas oma eelarvest kinni pidada kasutamisele täiendavate piirangute kehtestamise ettepanekud Riigikogule ja kohalikele omavalitsustele Teha ettepanekud eraisikute poolt ilutulestiku kasutamisele täiendavate regulatsioonide ja piirangute kehtestamiseks. TÜ mat-inf tudengid EKRE valitsusse kaasamise vastu!

Tudengite seisukohavõtt rassismi ja kitsarinnalisuse normaliseerimise vastu. Palume allkirjastada üksnes TÜ matemaatika, statistika või informaatika tudengitel. Lisa puhkepäev, kui riigipüha jääb nädalavahetusele Palume Eesti Vabariigi Riigikogul vastu võtta seaduse, mis sätestaks, et kui riiklik püha jääb nädavahetusele, siis muudetakse puhkepäevaks ka sellele järgnev või eelnev tööpäev. Viimsi vallavalitsuse umbusaldamine Viimsi Reformierakondlik vallavalitsus on näidanud enda tegevusega üles hoolimatust Viimsi elukeskkonna vastu, mille tõttu on kaotanud kohalike elanike usalduse. Kasemetsas elekter tagasi Kogume allkirju, et näha kui paljusid inimesi pidevad Kasemetsa elektrikatkestused mõjutavad. Edasi saadame need ka pöördumisega Eesti Energiasse.

EI MOSLEM-KULTUURILE Euroopat on lammutamas moslem-kultuur. Vaadates kuidas nad oma usku peale suruvad ja kuidas nad lääne kultuuri põhimõtete peale sülitavad, oleks aeg avada petitsioon moslem-kultuuri keelamiseks siin. Määrusega muutmise ettepanekuga kaotada Saaremaa valla lasteaedades lastevanemate osalustasu ja toiduraha maksmine. Soovime, et eelnõud muudetakse enne vastuvõtmist oluliselt või loobutakse selle kehtestamisest. Ajalooline Albu vallamaja kohaliku kogukonna kasutusse! Kogukond on vastu valla soovile ajalooline vallamaja hoone võõrandada.

Toeta kogukonna soovi taaselustada Järva-Madise kandi seltsielu ja jätta endine Albu vallamaja kogukonnale avatuks! Erivajadustega lastele mõeldud Viigi kool peab alles jääma Viigi koolis Haapsalus õpib üle saja raske liitpuudega lapse, kellest paljudel oleks tavakoolis hakkama saada väga raske või lausa võimatu. Viigi koolis käib lapsi kõikjalt üle Eesti ning see kool on neile teiseks koduks. Meie, allakirjutanud, seisame Haapsalu Viigi kooli jätkamise eest üle-Eestilise riigikoolina. Soovime taastada Eesti ühe parima lõhejõe! Kui Sulle läheb korda, et: 1.

Tiitel ja häbi lähevad sellele, kes pole oma tööd korralikult teinud ja koduomanikele ainult muresid juurde toonud. Rail Baltic vanale trassile Eesti riigis on poliitilise teerulli meetodil surutud viimase 10 aasta jooksul läbi bürokraatlik europrojekt nimega Rail Baltic, mille sisuline pool on Eesti loodusele ja ühiskonnale kahjulik. Türi Põhikooli hoonet ei tohi kitsamana ehitada! Türi põhikooli uus õppehoone on projekteeritud palju kitsamaks, lapsevanemaid teavitamata. Tahame hoida pärnumaalaste elukvaliteeti, me ei soovi ohustada Liivi ja Pärnu lahe ning jõe keskkonnaseisundit, kinnisvara väärtuse langemist, töökohtade kadumist turismis ning kalanduses. Me ei taha asfalditehast Väo karjääri! Tahame hoida linna elanike elukvaliteeti, me ei soovi ohustada Lasnamäe piirkonna keskkonnaseisundit, kohalike, sh meie laste tervist, Raadiku ja Mahtra tänava kinnisvara väärtuse langemist.

Kersti Kaljulaid on sekkunud sisepoliitikasse, et toetada ja läbi suruda Marrakeshi rändelepet, sellega on president õõnestamas Eesti põhiseaduslikku korda ja Eesti riigi toimimise eesmärke. Kutsume kõiki teadusmeelseid alla kirjutama, et riigi investeeringud teadusse ja arendusse suureneksid ning sellega paraneks kõrghariduse ja teadusmahuka ettevõtluse olukord! UUS lasteaed Põltsamaale Hea Põltsamaalane, Aita volikogul otsustada UUE lasteaia ehitamise kasuks! Näita üles kodanikuaktiivsust ja -tahet andes oma allkiri, et luua kogukonda ühendav uus lasteaed. Linnamäe paisjärv on osana Linnamäe hüdroelektrijaama paisust muinsuskaitse all alates 2016.

Paisjärv on oluline inimeste elukeskkonna osa, nahkhiirte toidulaud ja kaunis puhkeala. 18 kell 18 kavatsevad Kose valla valitsejad erakorralisel hoolekogu istungil sulgeda põlise Harmi külakooli! Aita meil seda takistada, anna allkiri selle toreda külakooli toetuseks! Eesti valitsus ei tohi anda allkirja ÜRO Marrakechi migratsioonipaktile, läheb vastuollu Eesti põhiseadusega, võimaldades hakata survestama Eestit vastu võtma majandusimmigrante.

Linn, mis ei suuda ühte purskkaevu remontida ei saa kunagi olema suuteline veekeskust rajama. Jagame Eesti EL toetuste taotlemisel kaheks Jagame Eesti kaheks eraldi piirkonnaks Eurostati territoriaalüksuste liigituse alusel järgmiselt: 1. Loopealse ja Paevälja piirkonna elanikud vajavad rohelise pargi Petitsiooni sisuks on palve linnaosa valitsusele ja Tallinna linnale rajada Narva mnt 129 alale rohelise pargi vabaaja veetmiseks. EI tselluloositehasele Räpina vallas Est-For Invest OÜ kavandab rajada Räpina valda tselluloositehase. Kutsume Räpina valla volikogu mitte toetama tehase rajamisega kaasnevate keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamist. Euroopa Liit on kujundamas seisukohta kellakeeramisest loobumise osas.

Allkirjasta petitsioon kui arvad, et Eestile oleks sobilik aeg suveaeg — et nii suvel kui ka talvel oleksid meie õhtud valgemad! 3356m2, kehtiva üldplaneeringu kohaselt on tegemist ühiskondlike hoonete, äri- ja transpordimaaga. Viimase linnavolikogu koosoleku otsusega muudeti kiiresti Ülesõidu 1 maa kasutusotstarvet ja see muutus elamu- ja ärimaaks. Nõuame Emajõe tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamist Pöördumine on suunatud Vabariigi Valitsusele, Riigikogule, õiguskantslerile ja Eesti erakondadele. Nõuame riigi eriplaneeringu Emajõe tselluloositehase rajamiseks lõpetamist.