Liigu sisu juurde

Lülitage sisse teleteksti režiim ja vajutage klahvi OK. Pärast RC-koodi leidmist saate katsetada kaugjuhtimispuldi klahvide toimimist selle seadmega. Kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada, eemaldage patareid. Vajadusel saate kuvada lehekülje Sirvi kõiki teenuseid. Valige sobiv kategooria ja vajutage OK. Elav rikkalik ja dünaamiline seadistus, ideaalne kasutamiseks päevasel ajal.

Kogu teksti kustutamiseks valige Kustuta. Peidetud kanalite peitmise lõpetamiseks valige käsk Näita peidetud kanaleid menüüst Valikudo Kanaleid saate nii peidust välja tuua kui ka peita. Seejärel saate navigeerida järgmise kanali juurde ja toimida samamoodi. Kui järgmine kord avate ülevaate, siis on see juba kohandatud. Kodumenüü avamiseks vajutage klahvi h.

Toimingu alustamiseks tõstke avalon fat burner watsons ühendus esile ja vajutage klahvi OK. Käsuga Lisa oma seadmed saate lisada antud seadmega alati seotud toimingu.

Kodumenüüst väljumiseks vajutage uuesti klahvi h. Pärast selle seadme lisamist Kodumenüüsse saate teleri lihtsalt selle seadmega ühendada. Kodumenüüs valige Lisa oma seade ja vajutage OK. Teler palub teil valida seadme ja liidese, mille külge seade ühendada. Pärast seda lisatakse seade Kodumenüüsse. Seadme eemaldamiseks Kodumenüüst tehke valik, vajutage klahvi Options o ja valige loetelust käsk Eemalda seade.

Vajutage klahvi OK. Menüüst Seadistamine saate: seadistada vorkpalli poletada rasva, heli või Ambilighti seadeid, seadistada mõningaid erifunktsioone, värskendada või uuesti installida telekanaleid, ühendada võrguga, värskendada teleri tarkvara Tehke Kodumenüüs valik Seadista ja vajutage klahvi OK.

Valige klahvidega w või x, u või v seade ja vajutage klahvi OK. Seadistamismenüüst väljumiseks vajutage klahvi Back b. Igal juhul vajutage saadaolevate valikute kuvamiseks klahvi Options o. Väljumiseks vajutage uuesti klahvi Options o. Ka saate klahvi Guide vajutamisel esitada külgeühendatud arvutivõrgust või USB-mäluseadmelt fotosid, muusikat või videoid. Teleri vaatamise ajal vajutage klahvi Guide g telekava avamiseks, kui see teave on saadaval Kui teate kanalinumbrit, siis kasutage numbriklahve.

Eelmisele kanali naasmiseks vajutage klahvi Back b. Kui digitaalsed raadiosaated on saadaval, siis raadiojaamad salvestatakse.

You must be logged in to add to Wishlist

Lülitage raadiojaamu sarnaselt telekanalitele. Tavaliselt algavad raadiojaamad kanalinumbrist Kanalite ülevaade Teleri vaatamise ajal Kanalite ülevaate avamiseks vajutage klahvi OK.

Valige navigeerimisklahvidega kanal ja kanali sisselülitamiseks vajutage klahvi OK. Kanalite ülevaatest väljumiseks ilma asetust muutmata vajutage klahvi Back b. Teleri vaatamise ajal vajutage vaadatava kanali saate kohta ekraanile teabe kuvamiseks klahvi Infoi.

avalon fat burner watsons kb kiiged rasva kadu

Saateteabe sulgemiseks vajutage uuesti klahvi Info i. Valikud o Ajal, mil ekraanile on kuvatud saateteave, vajutage vaadatava digikanali kvaliteedi kohta teabe saamiseks klahvi Options o.

Ooterežiimi klahv hakkab punaselt põlema. Olgugi,et teler tarbib ooterežiimis väga vähe energiat, jätkub energia tarbimine. Kui te ei kasuta telerit pikema aja jooksul, soovitame lülitada teler klahviga O välja ja tõmmata teleri toitejuhe seinakontaktist välja.

avalon fat burner watsons slimming bangkok

Kui te ei leia kaugjuhtimispulti üles, kuid soovite teleri ooterežiimi lülitada, vajutage televiisori küljel asuvat nuppu O. Nii lülitub teler välja. Teleri sisselülitamiseks vajutage uuesti klahvi O. Iga selline seadistus ühendab pildi, heli ja Ambilighti seadistusi. Vajutage teleri vaatamise ajal klahvi Options o ja valige menüü Pilt ja heli. Isiklik teleri Seadistamismenüüs seadistatakse menüüde Pilt, Heli ja Ambilight isiklike eelisseadistuste kogum. Elav rikkalik ja dünaamiline seadistus, ideaalne kasutamiseks päevasel ajal.

Tavaline tavalised tehase algseaded. Valige suvand Nutikad seaded ja vajutage klahvi OK. Kino ideaalsed seadistused filmi vaatamiseks. Valige loetelust seadistus ja vajutage klahvi OK. Mäng ideaalsed seadistused mängimiseks.

zaum/et_lepland.ee at master · zacharydenton/zaum · GitHub

Energiasääst kõige energiasäästlikum seadistus. Ideaalne on muuta pildi kuvasuhe selliseks, mis täielikult kataks ekraani. Saate valida järgmiseid pildi kuvasuhte seadistusi. Teleri vaatamise ajal pildi kuvasuhte menüüsse sisenemiseks vajutage klahvi Format f, valige saadavalolev pildi kuvasuhe ja vajutage klahvi OK.

Pilti suurendatakse automaatselt nii, avalon fat burner watsons kogu ekraan on täidetud. Minimaalsed pildi moonutused, subtiitrid jäävad nähtavaks. Ei sobi arvuti jaoks. Kui saate subtiitrid on peidetud, vajutage pildi ülespoole nihutamiseks klahvi u. Automaatne suumimine säilitatakse pildi originaalne kuvasuhe, mustad ribad võivad olla nähtavad Pilt seadistatakse selliseks, et täidaks ekraani.

Kuvasuhe venitatakse kuni Skaleerimata Maksimaalne teravus. Ääristel võib esineda moonutusi. Mustad ribad võivad ilmuda arvutist allalaetud piltidel. Ainult HD- ja arvuti režiimis.

avalon fat burner watsons looduslikud rasvakahjustuse abivahendid

Ettevaatust Kaugjuhtimispuldi infrapunasensori ebapiisava vastuvõtu vältimiseks paigutage oma seadmed väljapoole Ambilighti nähtavust. Dünaamiline kiirus Kiiruse seadistamiseks, millega Ambilight reageerib ekraanilekuvatud kujutistele, hoidke Ambilight-klahvi 3 sekundi jooksul all.

Seadistage dünaamiline kiirus ekraanilekuvatud liugribaga. Režiimis Lõõgast. Režiimis Dünaamil. Dünaamilise kiiruse muutmiseks peab aktiivrežiimi väärtus olema üle nulli. Värvus Ambilighti värvuse muutumine seadistatakse kas dünaamiliseks Aktiivrežiimi või ühte eelnevalt määratletud Ambilighti püsivärvustega režiimi. Ambilight Kohaldatav režiim võimaldab püsivärvuse peenhäälestamist.

Lülitab Ambilight-režiimi sisse või välja.

avalon fat burner watsons rasva poletavad kohutoidud

Kohandatud värvus Aktiivrežiim Kohandatud värvuse seadistamiseks valige menüüst Värvus suvand Kohandatud. Seadistage kiirus, millega Ambilight-funktsioon reageerib ekraanilekuvatud kujutistele. Heledus Muudetakse Ambilighti valgustugevust. Eraldamine Seadistatakse teleri kummagi külje valgustuse värvustaseme erinevused. Eraldamistoimingu väljalülitamisel tekib küll dünaamiline, kuid ühetaolise värvusega Ambilight.

Ooterežiimis oleva teleri Ambilight-funktsiooni sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvi Ambilight. LoungeLighti värviskeemi muutmiseks vajutage 3 sekundit klahvi Ambilight. Ekraanile kuvatakse automaatselt DVD-pilt.

Oodake mõni sekund, kuni ekraanile kuvatakse DVD-pilt. Vastuvõtja saadete vaatamiseks lülitage vastuvõtja sisse. Kui vastuvõtja saade ei ilmu automaatselt, vajutage ühenduste klahvi h ja valige Kodumenüüst vastuvõtja. Kasutage telekanalite valimiseks digivastuvõtja kaugjuhtimispulti. Ühendatud seadme telerist vaatamiseks vajutage klahvi h ja valige Kodumenüüst seade.

Kui Kodumenüü ei sisalda soovitud seadet, valige menüüst Ühendused soovitud seade. Ühenduste loetelu avamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi või teleri küljel asuvat klahvi s Source.

Valige seade või selle liides ja vajutage klahvi OK. InternetiTV lehekülgede sirvimiseks kasutage teleri kaugjuhtimispulti. Te saate vaadata filme, pilte, meelelahutuslikku teavet, mängida mänge ja palju muud, mis kõik sobivad teie teleri ekraanile. Eripärad Kuna Avalon fat burner watsons on võrgupõhine süsteem, võib see aja jooksul täienduste käigus muutuda.

Mõned InternetiTV teenused võivad aja jooksul lisanduda, muutuda või kaduda. InternetiTV kuvab lehekülje tervel ekraanil ja ühe lehekülje korraga. Avalon fat burner watsons ei saa faile alla laadida ega salvestada, samuti ei saa te lisandmooduleid installida.

Kui olete kasutustingimustega nõustunud, palub teler teil InternetiTV konto registreerida. Pärast registreerimist saate sisse lülitada seadistuse Vanemakontroll. Samuti salvestatakse 16 teie poolt viimati külastatud internetiaadressi.

Pärast registreerimist saate need valikud taastada ka siis, kui juhtub, et InternetiTV kogemata valikuga Tühjenda ajalugu lähtestatakse.

Kui jätate registreerimistoimingu esimesel kasutuskorral vahele, saate registreerida hiljem InternetiTV avaleheküljel. InternetiTV registreerimistoimingu alustamiseks peate teleriekraanile sisestama oma e-posti aadressi. Valige Registreeri ja vajutage OK.

Avage see e-kiri oma arvutis ja klõpsake registreerimisvormile viival lingil. Täitke vorm ja klõpsake andmete edastamiseks nuppu. InternetiTV avalehekülje esmakordsel kuvamisel palub teler teil sisse lülitada vanemakontrolli. Selleks kasutage kaugjuhtimispuldi numbriklahve. Sisestage sama kood kinnituseks veel kord.

Mõned lastele sobimatud teenused on alguses lukustatud, kuid neid on võimalik lukust lahti teha. Eripärad Ainult InternetiTV lehekülgedel asuvaid teenuseid on võimalik lukustada.

Reklaame ja avatud interneti veebisaite lukustada pole võimalik. Teenused lukustatakse riigi kaupa. Kategooriad lukustatakse kõikide riikide puhul. InternetiTV on kasutusvalmis. Teler lülitab sisse InternetiTV ja kuvab avalehekülje. Sellelt leheküljelt saate InternetiTV-d sirvida. Lehekülg Sirvi kõiki teenuseid sisaldab kõiki teenuseid. Soovitud InternetiTV teenuse valimiseks kasutage klahve u või v, w või x. Teenuse avamiseks vajutage OK.

Eelmisele leheküljele tagasi pöördumiseks vajutage klahvi Back b. Leheküljel Sirvi kõiki teenuseid saate vaadata InternetiTV teenuseid kategooriate kaupa. Valige sobiv kategooria ja vajutage OK. Teise riigi puhul võivad olla saadaval teised teenused. Valige Riik Teenuse lemmikuna märkimiseks valige teenuse ikoon ja vajutage Valikud o. Valige Märgi lemmik ja vajutage OK. Kõik teie lemmikteenused kuvatakse InternetiTV avaleheküljel.

Leheküljel Sirvi kõiki teenuseid on lemmikteenused tähistatud tärniga F. Märgistuse eemaldamiseks kasutage menüüd Valikud. Seejärel saate valida soovitud teenused ja need ükshaaval OK abil ära märkida. Vajadusel saate kuvada lehekülje Sirvi kõiki teenuseid.

Leaked Porn | You won't regret digging our XXX collection of high-quality NSFW videos

Režiimi Märgi lemmikud lõpetamiseks vajutage Valmis ja vajutage OK. Lemmikuks saab märkida ainult InternetiTV teenuseid.

Reklaame ja avatud interneti veebisaite lemmikuteks märkida ei saa Te saate vaadata mis tahes veebisaite, kuid seejuures tuleb meeles pidada, et enamus avatud interneti veebisaitidest pole loodud teleriekraanile kuvamise jaoks ning teie teleril puuduvad vajalikud lisandmoodulid nt teatud lehekülgede või videote vaatamiseks. Leheküljel Sirvi kõiki teenuseid valige Sisestage veebiaadress ja vajutage OK. Sisestage ekraanile kuvatava klaviatuuri abil soovitud veebiaadress.

Avalon fat burner watsons parim rasvapoleti hinnatud valige tähemärk ja vajutage OK. Avatud interneti leheküljel saadaolevatele linkidele liikumiseks kasutage klahve u või v, w või x, valitud lingi avamiseks vajutage OK Avatud interneti lehekülgede suumimine Te saate avatud interneti lehekülgi suurendada või vähendada.

Vajutage Format f. Suurendamiseks või vähendamiseks kasutage üles- või allanoolt Soovi korral saate te aga lülitada teleri tagasi digitaalse sisuteenuse pakkuja telekavale. Kummalgi juhul ei vastuta Philips telekavas sisalduvate andmete eest. Kui teenus on lukustatud, on teenuse või kategooria avamiseks vaja sisestada kood.

Teenuse lukustamiseks tuleb sisse lülitada vanemakontroll. Vanemakontroll on sisse lülitatud, kui InternetiTV kasutamisel kuvatakse luku ikoon. Kui ekraanile ilmub InternetiTV avalehekülg, vajutage Valikud o ja valige Lülita sisse vanemakontroll. Sisestage sama kood kinnituseks veel kord Vajutage Valikud o, avalon fat burner watsons Lukusta teenus ja vajutage OK. Teenus on lukustatud, kui teenuse ikooni peale ilmub luku kujutis. Ainult InternetiTV lehekülgedel asuvaid teenuseid on võimalik lukustada.

Pärast seda lisatakse seade Kodumenüüsse. Seadme eemaldamiseks Kodumenüüst tehke valik, vajutage klahvi Options o ja valige loetelust käsk Eemalda seade. Vajutage klahvi OK. Menüüst Seadistamine saate: seadistada pildi, heli või Ambilighti seadeid, seadistada mõningaid erifunktsioone, värskendada või uuesti installida telekanaleid, ühendada võrguga, värskendada teleri tarkvara Tehke Kodumenüüs valik Seadista ja vajutage klahvi OK.

Valige klahvidega w või x, u või v seade ja vajutage klahvi OK. Seadistamismenüüst väljumiseks vajutage klahvi Back b.

Igal juhul vajutage saadaolevate valikute kuvamiseks klahvi Options o. Väljumiseks vajutage uuesti klahvi Options o. Ka saate klahvi Guide vajutamisel esitada külgeühendatud arvutivõrgust või USB-mäluseadmelt fotosid, muusikat või videoid. Teleri vaatamise ajal vajutage klahvi Guide g telekava avamiseks, kui see teave on saadaval Kui teate kanalinumbrit, siis kasutage numbriklahve. Eelmisele kanali naasmiseks vajutage klahvi Back b. Kui digitaalsed raadiosaated on saadaval, siis raadiojaamad salvestatakse.

Lülitage raadiojaamu sarnaselt telekanalitele. Tavaliselt algavad raadiojaamad kanalinumbrist Kanalite ülevaade Teleri vaatamise ajal Kanalite ülevaate avamiseks vajutage klahvi OK. Valige navigeerimisklahvidega kanal ja kanali sisselülitamiseks vajutage klahvi OK. Kanalite ülevaatest väljumiseks ilma asetust muutmata vajutage klahvi Back b. Teleri vaatamise ajal vajutage vaadatava kanali saate kohta ekraanile teabe kuvamiseks klahvi Infoi.

Saateteabe sulgemiseks vajutage uuesti klahvi Info i. Valikud o Ajal, mil ekraanile on kuvatud saateteave, vajutage vaadatava digikanali kvaliteedi kohta teabe saamiseks klahvi Options o. Ooterežiimi klahv hakkab punaselt põlema. Olgugi,et teler tarbib ooterežiimis väga vähe energiat, jätkub energia tarbimine.

Kui te ei kasuta telerit pikema aja jooksul, soovitame lülitada teler klahviga O välja ja tõmmata teleri toitejuhe seinakontaktist välja. Kui te ei leia kaugjuhtimispulti üles, kuid soovite teleri ooterežiimi lülitada, vajutage televiisori küljel asuvat nuppu O. Nii lülitub teler välja. Teleri sisselülitamiseks vajutage uuesti klahvi O.

Iga selline seadistus ühendab pildi, heli ja Ambilighti seadistusi. Vajutage teleri vaatamise ajal klahvi Options o ja valige menüü Pilt ja heli. Isiklik teleri Seadistamismenüüs seadistatakse menüüde Pilt, Heli ja Ambilight isiklike eelisseadistuste kogum. Elav rikkalik ja dünaamiline seadistus, ideaalne kasutamiseks päevasel ajal. Tavaline tavalised tehase algseaded. Valige suvand Nutikad seaded ja vajutage klahvi OK. Kino ideaalsed seadistused filmi vaatamiseks.

Valige loetelust seadistus ja vajutage klahvi OK. Mäng ideaalsed seadistused mängimiseks.

avalon fat burner watsons 14-nadalase rasva kadu

Energiasääst kõige energiasäästlikum seadistus. Ideaalne on muuta pildi kuvasuhe selliseks, mis täielikult kataks ekraani. Saate valida järgmiseid pildi kuvasuhte seadistusi. Teleri vaatamise ajal pildi kuvasuhte menüüsse sisenemiseks vajutage klahvi Format f, valige saadavalolev pildi kuvasuhe ja vajutage klahvi OK.

Pilti suurendatakse automaatselt nii, et kogu ekraan on täidetud. Minimaalsed pildi moonutused, subtiitrid jäävad nähtavaks. Ei sobi arvuti jaoks. Kui saate subtiitrid on peidetud, vajutage pildi ülespoole nihutamiseks klahvi u.

Automaatne suumimine säilitatakse pildi originaalne kuvasuhe, mustad ribad võivad olla nähtavad Avalon fat burner watsons seadistatakse selliseks, et täidaks ekraani. Kuvasuhe venitatakse kuni Skaleerimata Maksimaalne teravus. Ääristel võib esineda moonutusi. Mustad ribad võivad ilmuda arvutist allalaetud piltidel. Ainult HD- ja arvuti režiimis. Ettevaatust Kaugjuhtimispuldi infrapunasensori ebapiisava vastuvõtu vältimiseks paigutage oma seadmed väljapoole Ambilighti nähtavust.

Kategooriad

Dünaamiline kiirus Kiiruse seadistamiseks, millega Ambilight reageerib ekraanilekuvatud kujutistele, hoidke Ambilight-klahvi 3 sekundi jooksul avalon fat burner watsons. Seadistage dünaamiline kiirus ekraanilekuvatud liugribaga. Režiimis Lõõgast. Režiimis Dünaamil. Dünaamilise kiiruse muutmiseks peab aktiivrežiimi väärtus olema üle nulli. Värvus Ambilighti värvuse muutumine seadistatakse kas dünaamiliseks Aktiivrežiimi või ühte eelnevalt määratletud Ambilighti püsivärvustega režiimi.

Ambilight Kohaldatav režiim võimaldab püsivärvuse peenhäälestamist. Lülitab Ambilight-režiimi sisse või välja. Kohandatud värvus Aktiivrežiim Kohandatud värvuse seadistamiseks valige menüüst Värvus suvand Kohandatud.

Seadistage kiirus, millega Ambilight-funktsioon reageerib ekraanilekuvatud kujutistele. Heledus Muudetakse Ambilighti valgustugevust. Eraldamine Seadistatakse teleri kummagi külje valgustuse värvustaseme erinevused. Eraldamistoimingu väljalülitamisel tekib küll dünaamiline, kuid ühetaolise värvusega Ambilight. Ooterežiimis oleva teleri Ambilight-funktsiooni sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvi Ambilight.

LoungeLighti värviskeemi muutmiseks vajutage 3 sekundit klahvi Ambilight. Ekraanile kuvatakse automaatselt DVD-pilt. Oodake mõni sekund, kuni ekraanile kuvatakse DVD-pilt. Vastuvõtja saadete vaatamiseks lülitage vastuvõtja sisse. Kui vastuvõtja saade ei ilmu automaatselt, vajutage ühenduste klahvi h ja valige Kodumenüüst vastuvõtja. Kasutage telekanalite valimiseks digivastuvõtja kaugjuhtimispulti. Ühendatud seadme telerist vaatamiseks vajutage klahvi h ja valige Kodumenüüst seade.

Kui Kodumenüü ei sisalda soovitud seadet, valige menüüst Ühendused soovitud seade. Ühenduste loetelu avamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi või teleri küljel asuvat klahvi s Source. Valige seade või selle liides ja vajutage klahvi OK. InternetiTV lehekülgede sirvimiseks kasutage teleri kaugjuhtimispulti.

Te saate vaadata filme, pilte, meelelahutuslikku teavet, mängida mänge ja palju muud, mis kõik sobivad teie teleri ekraanile.

Eripärad Kuna InternetiTV on võrgupõhine süsteem, võib see aja jooksul täienduste käigus muutuda.

This item is in your Wish List

Mõned InternetiTV teenused võivad aja jooksul lisanduda, muutuda või kaduda. Avalon fat burner watsons kuvab lehekülje tervel ekraanil ja ühe lehekülje korraga. Te ei saa faile alla laadida ega salvestada, samuti ei saa te lisandmooduleid installida. Kui olete kasutustingimustega nõustunud, palub teler teil InternetiTV konto registreerida. Pärast registreerimist saate sisse lülitada seadistuse Vanemakontroll.

Samuti salvestatakse 16 teie poolt viimati külastatud internetiaadressi. Pärast registreerimist saate need valikud taastada ka siis, kui juhtub, et InternetiTV kogemata valikuga Tühjenda ajalugu lähtestatakse. Kui jätate registreerimistoimingu esimesel kasutuskorral vahele, saate registreerida hiljem InternetiTV avaleheküljel.

InternetiTV registreerimistoimingu alustamiseks peate teleriekraanile sisestama oma e-posti aadressi. Valige Registreeri ja vajutage OK. Avage see e-kiri oma arvutis ja klõpsake registreerimisvormile viival lingil. Täitke vorm ja klõpsake andmete edastamiseks nuppu.

InternetiTV avalehekülje esmakordsel kuvamisel palub teler teil sisse lülitada vanemakontrolli. Selleks kasutage kaugjuhtimispuldi numbriklahve. Sisestage sama kood kinnituseks veel kord. Mõned lastele sobimatud teenused on alguses lukustatud, kuid neid on võimalik lukust lahti teha. Eripärad Ainult InternetiTV lehekülgedel asuvaid teenuseid on võimalik lukustada. Reklaame ja avatud interneti veebisaite lukustada pole võimalik. Teenused lukustatakse riigi kaupa.

Kategooriad lukustatakse kõikide riikide puhul. InternetiTV on kasutusvalmis. Teler lülitab sisse InternetiTV ja kuvab avalehekülje. Sellelt leheküljelt saate InternetiTV-d sirvida. Lehekülg Sirvi kõiki teenuseid sisaldab kõiki teenuseid. Soovitud InternetiTV teenuse valimiseks kasutage klahve u või v, w või x. Teenuse avamiseks vajutage OK. Eelmisele leheküljele tagasi pöördumiseks vajutage klahvi Back b.

Leheküljel Sirvi kõiki teenuseid saate vaadata InternetiTV teenuseid kategooriate kaupa.

avalon fat burner watsons rasva kaotuse koolitusvoond

Valige sobiv kategooria ja vajutage OK. Teise riigi puhul võivad olla saadaval teised teenused. Valige Riik Teenuse lemmikuna märkimiseks valige teenuse ikoon ja vajutage Valikud o. Valige Märgi lemmik ja vajutage OK. Avalon fat burner watsons teie lemmikteenused kuvatakse InternetiTV avaleheküljel. Leheküljel Sirvi kõiki teenuseid on lemmikteenused tähistatud tärniga F.

Märgistuse eemaldamiseks kasutage menüüd Valikud. Seejärel saate valida soovitud teenused ja need ükshaaval OK abil ära märkida. Vajadusel saate kuvada lehekülje Sirvi kõiki teenuseid. Režiimi Märgi lemmikud lõpetamiseks vajutage Valmis ja vajutage OK.

Lemmikuks saab märkida ainult InternetiTV teenuseid. Reklaame ja avatud interneti veebisaite lemmikuteks märkida ei saa Te saate vaadata mis tahes veebisaite, kuid seejuures tuleb meeles pidada, et enamus duo kaalulanguse plaastri ulevaated interneti veebisaitidest pole loodud teleriekraanile kuvamise jaoks ning teie teleril puuduvad vajalikud lisandmoodulid nt teatud lehekülgede või videote vaatamiseks.

Leheküljel Sirvi kõiki teenuseid valige Sisestage veebiaadress ja vajutage OK. Sisestage ekraanile kuvatava klaviatuuri abil soovitud veebiaadress. Aadressi sisestamiseks valige tähemärk ja vajutage OK. Avatud interneti leheküljel saadaolevatele linkidele liikumiseks kasutage klahve u või v, w või x, valitud lingi avamiseks vajutage OK Avatud interneti lehekülgede suumimine Te saate avatud interneti lehekülgi suurendada või vähendada.

Vajutage Format f. Suurendamiseks või vähendamiseks kasutage avalon fat burner watsons või allanoolt Soovi korral saate te aga lülitada teleri tagasi digitaalse sisuteenuse pakkuja telekavale.

Kummalgi juhul ei vastuta Philips telekavas sisalduvate andmete eest. Kui teenus on lukustatud, on teenuse või kategooria avamiseks vaja sisestada kood. Teenuse lukustamiseks tuleb sisse lülitada vanemakontroll. Vanemakontroll on sisse lülitatud, kui InternetiTV kasutamisel kuvatakse luku ikoon. Kui ekraanile ilmub InternetiTV avalehekülg, vajutage Valikud o ja valige Lülita sisse vanemakontroll.

Sisestage sama kood kinnituseks veel kord Vajutage Valikud o, valige Lukusta teenus ja vajutage OK. Teenus on lukustatud, kui teenuse ikooni peale ilmub luku kujutis. Ainult InternetiTV lehekülgedel asuvaid teenuseid on võimalik lukustada. Lukust lahti tegemine Teenuse või kategooria lukust lahti tegemiseks valige soovitud teenus ja vajutage Valikud o ja valige Eemalda lukustus.

InternetiTV vanemakontrolli kood ja teleri lapseluku kood on kaks erinevat koodi. Kui olete registreerinud InternetiTV konto ja lülitate vanemakontrolli menüüs Valikud välja, salvestatakse kõik lukustused teleri mällu ja vanemakontrolli uuesti sisse lülitamisel need taas aktiveeritakse Vanemakontrolli koodi unustamise korral saate InternetiTV mälu kustutada ja uue koodi seadistada.

Kui olite varem registreerunud, saate taastada oma endised lemmikteenused ja lukustused. InternetiTV mälu on võimalik kustutada. Teleri vaatamise ajal vajutage klahvi Teletext. Teleteksti režiimist väljumiseks vajutage uuesti klahvi Teletext. Lehekülje valimiseks: Sisestage numbriklahvidega lehekülje number.

Vajutage värviklahvi ekraani allosas värviliselt märgitud erifunktsioonide valimiseks. Teil on võimalik valida põhikeel ja üks alternatiivkeel. Leheküljed on näidatud põhilehekülje numbri kõrvale kuvatud ribal.