Laen sulas; Eesti laenud

Võrdlema
Saamise aegMaksimum summaIntressimäär(%)*Min SummaVanuseline
piirang
Tähtaeg
15 min. € 10000
Taotle Laenu
10 % € 500 18-75 10 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
16 % € 50 18-70 5-12 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
24 % € 100 22 - 70 67 kuu
15 min. € 4000
Taotle Laenu
26 % € 500 22-70 12-84 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
10 % € 300 18-60 90-720 p.

Kui soovid tagasisidet, jäta oma kontaktandmed! Laen sulas; Eesti laenud ja millal see märkus eemaldada?

Eesti Keele Instituudi koostatav sõnaraamat, mis on vabariigi valitsuse määrusega kirjakeele normi alus. Ametlikus suhtluses jm keelekasutuses on oluline järgida keelenorme. Igapäevasuhtluses on ÕS ja teisedki normiallikad mõeldud inimestele, kes soovivad järgida hea keelekasutuse tava. Igal rahval on oma kirjakeele ühtlustamiseks ja arendamiseks olemas sõnaraamatud, mille üldilme erineb tublisti. Eestlaste põhisõnaraamatuteks on olnud pikemat aega õigekeelsussõnaraamatud. Tartu ülikooli eesti keele lektor ja üks EKSi asutajaid Jaan Jõgever seltsi toimkonnale ettepaneku hakata kokku seadma «kirjaviisi õpetust ja sõnastikku». Sõnaraamat oli kirjakeele tarvituse ühtlustaja ja eesti õigekeelsussõnaraamatute teerajaja.

EKÕSi II täiendatud ja parandatud trükk. EKÕSi menu oli nii suur, et 1919. Johannes Voldemar Veskile ülesanne valmis seada uus trükk. Otsusest kuni III köite ilmumiseni kulus 18 aastat. EÕSis oli umbes 130 000 märksõna, ohtralt oskussõnavara ning seletatud oli ka vähem tuntud sõnu.

Rohkelt oli se-liitumist, mille asemel kasutatakse tänapäeval s-liitumist. EÕS ei esitanud, sest peale kolme köite oli kavas veel neljaski. 1940 tehti ettevalmistusi lisaköiteks, kuid töö jäi Nõukogude sõjalise okupatsiooni ja Elmar Muugi hukkumise tõttu 1941. Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat» oli kirjakeele ühtlustaja, stabiliseerija ja arendaja, esimene õigekeelsussõnaraamat. EÕSi koostamise venimise ja käepärase õigekeelsussõnaraamatu puudumine andis 1932. Useful statistics about almost every website in the world! Free and useful ranking statistics, IP and content analysis report for smsraha.

This shows that this website has stable rankings through the time. This website does not use meta keywords. Domain was active all the time. This domain has NOT been expired any time in the past.