Laenu reklaam 2018; odav laen Narva

Võrdlema
Saamise aegMaksimum summaIntressimäär(%)*Min SummaVanuseline
piirang
Tähtaeg
15 min. € 10000
Taotle Laenu
10 % € 500 18-75 10 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
16 % € 50 18-70 5-12 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
24 % € 100 22 - 70 67 kuu
15 min. € 4000
Taotle Laenu
26 % € 500 22-70 12-84 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
10 % € 300 18-60 90-720 p.

Laenu reklaam 2018; odav laen Narva рассылка коммерческой рекламы пользователям mail. The Riigikogu is the parliament of Estonia.

Its 101 members are elected at general elections for a term of four years. The Riigikogu passes laws and resolutions, exercises parliamentary supervision and ratifies international agreements. The Riigikogu has 11 standing committees and 6 select committees. Committees of investigation and study committees are formed to investigate issues of public interest or problems of significant imprtance. We make live broadcasts of sittings of the Riigikogu and commitees public meetings, as well as on other important events in the Riigikogu. Alustame Riigikogu täiskogu VII istungjärgu neljanda töönädala kolmapäevast istungit.

Head kolleegid, nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel annan üle reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu käsitleb tarbijakrediidi reklaamituru ehk, nagu me oleme harjunud rahvakeeli nimetama, kiirlaenu reklaamituru korrastamist. Juhatuse nimel olen vastu võtnud ühe seaduseelnõu. Kui see vastab Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele, otsustab juhatus selle menetlemise kolme tööpäeva jooksul.

Nüüd, kolleegid, on mul teile mõned teated. Riigikogu juhatus on võtnud menetlusse järgmised eelnõud ja määranud neile juhtivkomisjonid. Kolleegid, palun teeme nüüd kohaloleku kontrolli! Kohalolijaks registreerus 87 Riigikogu liiget ja puudub 14. Eile jäi meil pooleli Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse «Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu rahutagamismissioonil Kesk-Aafrika Vabariigis» eelnõu 583 esimene lugemine.

Kuid kuna Inara Luigasel tekkis protseduuriline küsimus, siis enne seda, kui ma kutsun kõnepulti kolleeg Kadri Simsoni, head kolleegid, püüan ma rahulikult rääkida, kuidas me eile seda küsimust juhatuses arutasime. 98 lõike 1 kohaselt võib juhtivkomisjon eelnõu algataja või esitaja nõusolekul esitada eelnõu esimesele lugemisele muudetud kujul. Kooskõlas Riigikogu menetlustavadega on riigikaitsekomisjon esitanud otsuse eelnõu 583 muudetud teksti juurde ka oma seletuskirja. Seletuskirjas on teave eelnõu menetluse käigu kohta ja eelnõu muudetud kujul esitamise põhjendused.

Ma veel kordan: suur tänu kolleeg Inara Luigasele! Võib-olla on meil ka enne niisuguseid imelikke asju juhtunud, aga tema oli esimene, kes sellele tähelepanu juhtis. Samas ei ole see selline asjaolu, mis takistaks eelnõu arutelu ja otsuse tegemist, kas eelnõu esimene lugemine lõpetada või mitte. Esitage ainult protseduuriline küsimus, sest ma rohkem ei oska midagi rääkida sellest, mille pärast siin protseduuri rikkumine toimus.

Ma tunnistan üles, et rikkumine oli, aga mitte juhataja süül. Aitäh pika selgituse eest, aga see mind ei rahulda. Ta ei esitanud riigikaitsekomisjonile, vaid Riigikogule. Riigikaitsekomisjon tegi muudatused ja esitas otsuse eelnõu muudetud kujul Riigikogu saali.