Laenud alustavale ettevõttele; laenud töötutele

Võrdlema
Saamise aegMaksimum summaIntressimäär(%)*Min SummaVanuseline
piirang
Tähtaeg
15 min. € 10000
Taotle Laenu
10 % € 500 18-75 10 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
16 % € 50 18-70 5-12 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
24 % € 100 22 - 70 67 kuu
15 min. € 4000
Taotle Laenu
26 % € 500 22-70 12-84 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
10 % € 300 18-60 90-720 p.

The Riigikogu laenud alustavale ettevõttele; laenud töötutele the parliament of Estonia. Its 101 members are elected at general elections for a term of four years. The Riigikogu passes laws and resolutions, exercises parliamentary supervision and ratifies international agreements.

The Riigikogu has 11 standing committees and 6 select committees. Committees of investigation and study committees are formed to investigate issues of public interest or problems of significant imprtance. We make live broadcasts of sittings of the Riigikogu and commitees public meetings, as well as on other important events in the Riigikogu. Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu teise lugemise jätkamine 3. Turvateenistuse seaduse eelnõu kolmas lugemine 4. Riigikontrolöri ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 1992.

Alustame oma kolmapäevast istungit nagu tavaliselt uute eelnõude vastuvõtmisega Riigikogu liikmetelt. Mul on au üle anda arupärimine peaminister Mart Laarile seoses vabariigi varade hindamisega. Arupärimine edastatakse peaministrile seadusega ettenähtud korras. Alljärgnevaga teevad sotsiaalkomisjoni liikmed Olli Toomik ja Raoul Üksvärav arupärimise kultuuriminister Paul-Eerik Rummole Kultuuriministeeriumi alluvuses olevate nägemispuuetega laste ja kurttummade laste erikoolide olukorra kohta. Arupärimine edastatakse kultuuriministrile seadusega ettenähtud korras.

Seoses olukorraga Venemaal on mul esitada härra välisministrile arupärimine, mis puudutab Välisministeeriumi poolt maailma edastatud informatsiooni kaitseminister Rebase lahkumise ametlikust formuleeringust. See probleem korra juba jooksis läbi ja ma pean vajalikuks asja täpsustada. Arupärimine edastatakse välisministrile seadusega ettenähtud korras. Lubage üle anda arupärimine õiguskantsler härra Truuväljale mõningate terminoloogiliste probleemide kohta tööandjate ja töövõtjate tähistamisel seaduses. Arupärimine edastatakse õiguskantslerile seadusega ettenähtud korras. Ma soovin üle anda arupärimise Eesti Panga presidendile seoses Eesti Panga asepresidendi kuulumisega kahe kommertspanga juhtorganitesse.

Arupärimine edastatakse Eesti Panga presidendile seadusega ettenähtud korras. Teiseks teeb Riigikogu majanduskomisjon juhatusele ettepaneku tuua 9. Kolleegid, palun tehke oma nädalapäevakorras parandus. Juhtivkomisjoni ettepanekul arvatakse päevakorrast välja 15. Mis puutub kolleeg Tõnissoni ja majanduskomisjoni ettepanekusse, siis seda käsitleb juhatus oma homsel koosolekul.

Kohal on 65 Riigikogu liiget, puudub 36. Lugupeetud Riigikogu, ma tutvustan teile tänast tõenäolist päevakorda. Kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis alustame 4. Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu teise lugemise jätkamine. Ma palun siia kolleeg Liina Tõnissoni, kes esindab kodu- ja töökorra ajutist komisjoni. Riigikogu vabatahtlik avapalvus toimub esmaspäeviti algusega kell 10.

45 Riigikogu juhatuse poolt määratud ruumis. Meil on nüüd valida nende kahe võimaluse vahel. Kes hääletab alternatiivi poolt, hääletab selle poolt, et jätta nimetatud paragrahvist välja viimane lõige, s. Kes hääletab alternatiivi vastu, hääletab seega avapalvuse püsimajäämise poolt. Lugupeetud juhataja, ma palun ERSP fraktsiooni nimel viis minutit vaheaega.