Laenulepingu sõlmimise tasu; kiired laenud

Võrdlema
Saamise aegMaksimum summaIntressimäär(%)*Min SummaVanuseline
piirang
Tähtaeg
15 min. € 10000
Taotle Laenu
10 % € 500 18-75 10 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
16 % € 50 18-70 5-12 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
24 % € 100 22 - 70 67 kuu
15 min. € 4000
Taotle Laenu
26 % € 500 22-70 12-84 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
10 % € 300 18-60 90-720 p.

The Riigikogu is the laenulepingu sõlmimise tasu; kiired laenud of Estonia. Its 101 members are elected at general elections for a term of four years. The Riigikogu passes laws and resolutions, exercises parliamentary supervision and ratifies international agreements. The Riigikogu has 11 standing committees and 6 select committees.

Committees of investigation and study committees are formed to investigate issues of public interest or problems of significant imprtance. We make live broadcasts of sittings of the Riigikogu and commitees public meetings, as well as on other important events in the Riigikogu. 14:05 Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis 2. Esitan Keskerakonna fraktsiooni liikmete nimel arupärimise riigihalduse ministrile Arto Aasale. Nendest dokumentidest võib leida ka reformi ajakava.

Vaatame arupärimise läbi kodu- ja töökorra seaduses sätestatud paragrahvide alusel. Kui see vastab seaduse nõuetele, edastame selle ministrile. 90 Riigikogu liiget on kohal, 11 töötab kuskil mujal. Meie esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis.

Selle päevakorrapunkti menetlemisel on kord mõnevõrra erandlik. Kõigepealt on rahandusministri ettekanne, seejärel küsimused. Riigikogu liige võib ettekandjale esitada ühe suulise küsimuse. Nagu on sätestatud Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduses, on taas aeg iga-aastaseks ülevaateks ESM-i antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest ESM-is. Möödunud aasta tõi ESM-i ja euroala jaoks nii kordaminekuid kui ka keerulisemaid hetki. Leedu liitumise tulemusena kasvas ESM-i kogukapital 2,86 miljardi euro võrra.

Liitumine ei muutnud teiste ESM-i osaliste kapitalis osalemise summasid. 443,9 miljonit eurot suunati nagu eelnenud aastal reservfondi, mille kogusuurus on nüüd 697,3 miljonit eurot. Arvatavasti jätkub positiivne trend ka 2015. ESM suudab seeläbi reserve veelgi suurendada. Hetkel on ESM-i klientriikideks Hispaania, Küpros ja Kreeka. Hispaania väljus ESM-i abiprogrammist juba 2013.

Finantssektori ümberkorraldamisel saavutatud edu on võimaldanud kaotada enamiku programmi alguses seatud kapitaliliikumise piirangutest ja pangad on üldiselt kasumisse jõudnud. Vaatamata mõningasele hoiuste väljavoolule Kreeka tütarpankadest jäi Kreeka kriisi mõju siiski väikseks ega ohustanud Küprose pangandussüsteemi. Arvestades seniseid edusamme, on tõenäoline, et Küpros väljub programmist edukalt ega vaja lisafinantseerimist. Teine abiprogramm, mida rahastati EFSF-ist, pidanuks algselt kokkulepitud tingimuste kohaselt lõppema 2014.

Et anda uuele ametisse astuvale valitsusele lisaaega programmi tingimuste täitmiseks, pikendati programmi kestust juunini. Kuna selle aja jooksul ei suudetud täita seatud eesmärke, aegus EFSF-i programm ilma viimast väljamakset tegemata. Siiani on Kreeka täitnud seatud eesmärke, küll septembris toimunud valimiste tõttu mõningase viivitusega. Kreeka edukalt lõpule nelja süsteemse panga rekapitaliseerimise. Neist kahe puhul piisas turult kaasatud vahenditest, mida võib pidada julgustavaks märgiks erasektori kasvavast usaldusest Kreeka pangandussektori vastu. Kahe teise panga puhul osales rekapitaliseerimises ka ESM 5,4 miljardi euro ulatuses. Võttes arvesse kõiki programmide raames antud ja veel välja maksmata laene, on ESM-i järgmise 12 kuu laenuandmise võime 369,31 miljardit eurot.