Luutar laenud jõhvi; erinevad laenu liigid

Võrdlema
Saamise aegMaksimum summaIntressimäär(%)*Min SummaVanuseline
piirang
Tähtaeg
15 min. € 10000
Taotle Laenu
10 % € 500 18-75 10 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
16 % € 50 18-70 5-12 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
24 % € 100 22 - 70 67 kuu
15 min. € 4000
Taotle Laenu
26 % € 500 22-70 12-84 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
10 % € 300 18-60 90-720 p.

The Riigikogu is the parliament of Estonia. Its 101 members are elected at general elections for a term of four years. The Riigikogu passes laws and resolutions, exercises parliamentary supervision and luutar laenud jõhvi; erinevad laenu liigid international agreements.

The Riigikogu has 11 standing committees and 6 select committees. Committees of investigation and study committees are formed to investigate issues of public interest or problems of significant imprtance. We make live broadcasts of sittings of the Riigikogu and commitees public meetings, as well as on other important events in the Riigikogu. Kellel on soovi üle anda eelnõusid või arupärimisi?

Vabariigi Valitsuse esindaja Heili Tõnisson, palun! Vabariigi Valitsus algatab täna esiteks isikuandmete kaitse seaduse eelnõu. Nimetatud seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust justiitsminister Urmas Reinsalu. Ja teiseks, välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust siseminister Andres Anvelt. Olen vastu võtnud kaks eelnõu, tegutseme nendega edasi kodu- ja töökorra seaduse alusel. Täiskogul on kohal 75 Riigikogu liiget. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 12.

71 Riigikogu liiget oli poolt, üks vastu, üks erapooletu. Arupärimine, mille on esitanud Riigikogu liikmed Raivo Põldaru, Martin Helme, Henn Põlluaas, Mart Helme, Uno Kaskpeit, Jaak Madison ja Arno Sild. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liiget arupärimise tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile kindlustusmeditsiini printsiipide rakendamise ja kehtivuse kohta. Pikkamööda on meie kindlustusmeditsiin hoope saanud. Arupärimisele vastab tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. Lugupeetud Riigikogu, tänan teid selle arupärimise eest!

Tõepoolest, Eestis käib tervishoiuteenuste rahastamine valdavas osas haigekassa kaudu ehk siis ühtse riikliku kindlustusfondi kaudu. See toimub sellisel viisil, et haiglad ehk tervishoiuteenuse osutajad on eraõiguslikud juriidilised isikud, millest paljud kuuluvad riigile ja paljud kohalikele omavalitsustele. Aga haiglaid ei ehitata ega rekonstrueerita kogu aeg. See tähendab seda, et on teatud perioode, kus investeerimistegevus on aktiivsem: see on siis, kui arendatakse välja uusi võimekusi, viiakse ellu suurema mahuga investeeringuprojekte. Loomulikult, kui nendel perioodidel saadakse näiteks Euroopa Liidu fondidest või riigieelarvest toetust, siis kasutatakse neid vahendeid.

Nüüd ma vastan siis teie esitatud küsimustele. Küsimus nr 1: «Kuidas mõjutas rahanappus, sh kõrge laenukoormus haiglates diagnostiliste ja raviteenuste osutamist 2017. Kuidas kommenteerite olukorda, et ehitatakse, aga ei ravita? Esiteks, tervikuna on rahanappus tervishoiu valdkonnas kindlasti objektiivne mure. Oli ka küsimus, kuidas kommenteerida olukorda, et ehitatakse, aga ei ravita.