Palju võib ühe kuu jooksul avanssi võtta; viking laen

Võrdlema
Saamise aegMaksimum summaIntressimäär(%)*Min SummaVanuseline
piirang
Tähtaeg
15 min. € 10000
Taotle Laenu
10 % € 500 18-75 10 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
16 % € 50 18-70 5-12 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
24 % € 100 22 - 70 67 kuu
15 min. € 4000
Taotle Laenu
26 % € 500 22-70 12-84 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
10 % € 300 18-60 90-720 p.

The Riigikogu is the parliament of Estonia. Its 101 palju võib ühe kuu jooksul avanssi võtta; viking laen are elected at general elections for a term of four years. The Riigikogu passes laws and resolutions, exercises parliamentary supervision and ratifies international agreements. The Riigikogu has 11 standing committees and 6 select committees.

Committees of investigation and study committees are formed to investigate issues of public interest or problems of significant imprtance. We make live broadcasts of sittings of the Riigikogu and commitees public meetings, as well as on other important events in the Riigikogu. Kas on soovi üle anda eelnõusid või isegi arupärimisi? Isegi on üks arupärimine üle anda. Keskerakonna fraktsiooni liikmed esitavad majandus- ja taristuminister Urve Palole arupärimise, mis kannab pealkirja «Huvide konflikti ohu kohta». Rail Baltic Eesti valdusettevõtte asutamise dokumendid ja moodustati ka selle valdusettevõtte juhatus.

Juhatuse moodustamiseks avalikku konkurssi paraku välja ei kuulutatud. Rohkem arupärimisi ega eelnõusid üle anda ei soovita. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe arupärimise. Kui see vastab Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses sätestatule, edastab Riigikogu esimees selle adressaadile viivitamatult. Head kolleegid, palun teeme kohaloleku kontrolli!

Kohalolijaks on registreerunud 85 ja puudub 16 Riigikogu liiget. Päevakorra kohta on öelda, et tänase kuuenda päevakorrapunkti, Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu 778 esimese lugemise arutelul teeb algatajate nimel ettekande siseminister Hanno Pevkur. Nüüd hakkame arutama tänase päevakorra punkte. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 718 kolmas lugemine. Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ei avata.

Juhtivkomisjoni ettepanek on panna eelnõu lõpphääletusele. Kuna eelnõu vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust, siis teeme taas kohaloleku kontrolli. Kohalolijaks registreerus 90 ja puudub 11 Riigikogu liiget. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 718.

Poolt hääletas 87 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei olnud. Seega on eelnõu seadusena vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud 2015. Ma palun ettekandeks kõnetooli rahanduskomisjoni esimehe Rannar Vassiljevi! Annan lühikese ülevaate sellest, mis on toimunud riigieelarve seaduse eelnõuga teise ja kolmanda lugemise vahelisel ajal. Komisjon valmistas eelnõu kolmandat lugemist ette 2.

Riigikogu fraktsioonid eelnõu kohta 16 muudatusettepanekut. Suurem osa neist kattub teiseks lugemiseks esitatud muudatusettepanekutega. Rahanduskomisjoni ettepanek on panna eelnõu kolmandal lugemisel lõpphääletusele. Selle poolt oli 6 ja vastu 4 komisjoni liiget. Igal Riigikogu liikmel on võimalik esitada kaks suulist küsimust. Ma küsin õpetajate miinimumpalga tõstmise katteallikate kohta.