Paradiisilaen; raha24 e

Võrdlema
Saamise aegMaksimum summaIntressimäär(%)*Min SummaVanuseline
piirang
Tähtaeg
15 min. € 10000
Taotle Laenu
10 % € 500 18-75 10 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
16 % € 50 18-70 5-12 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
24 % € 100 22 - 70 67 kuu
15 min. € 4000
Taotle Laenu
26 % € 500 22-70 12-84 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
10 % € 300 18-60 90-720 p.

M 5,5 L 19,5 C 20. 9 21,7 L paradiisilaen; raha24 e,17 C 21,18. 1,19 19,19 L 5,19 C 3.

1 3,17 L 3,7 3,7 C 3,5. 9,5 5,5 L 5,5 Z M 9. Va a mhel langto ka munik e Tertulus ta vle kar mar kat. En tkol o Yuda nga gu ko en a mhel to tkol a ngaeha to kam smia rere kmimim kim o rhek mang o mia ko kim a mhel to nama momngan kar. Tiok kngae kais mang tete mor o Yuda ngot her sim kut vle lya hak ku meorom ila serppak.

Va ilaro reha ruk im kaeharom mar ngang ngor ngat sim ktua turang ngor hak ko im smia ktar kpat na kmelel mo kmar, mar kam pis gi enang tok. He ekam tok, ngota svil kam havaeng yindo ngua Taven to ila munik ta laut hak te, ngot ho mi ktua hover yin hak ngang o mia tgus kun mnam o rengmat tgus ruk ngoma vaik mnam mar. Va ngot lua svil kmelkeyang yin tete orom kuaro rhek ruk endri e. Vanangko ngota svil kam kle ka mnganang yin kam vur korsang kar mor na, he kvongnek kim mor.

He nma popgom mor o Yuda ruk kun mnam o mhetor tgus mo mmie orom karo papat, mor kam hover o resik mang karo papat he kmo kaen ekmor. Va si en tkaegom kam kering E Nut ka maksien ko pum E Nut kalo keik kat. He ekam tok, ngot her kpom he. To tete yin mruo ngiak vongnek kim karo rhek ruk nak kaenik va ngiak kol a pat mang ngor te, nguaro rhek ruk endri ngot her mon en ormar ngata mien i o nop. E Tertulus ta rere tok knop, to o Yuda ruk ngat ottek mnam e Yerusalem he kpis ka vle ko tok ngat kaelha kam mo kol ekam en kmenserpagam karo rhek kam havaeng e Pilikus te, e Tertulus karo rhek ngta mien he. O Yuda ngat nop, to e Pilikus ta tger ka ktiek ngang e Pol en kam rere vat. Kua mnor mang in te, yi smia mnor mang ngor o Yuda nguaro keknen ekam ko tiok kam ngae kais mang tete im smia nho mang ngor he kvongnek kim nguaro rhek.