Liigu sisu juurde

Bipolaarse häire raviks viidi läbi kaheksa põhiuuringut Abilify'ga suukaudselt. Selle tulemuseks on oluline kaalulangus ja vähendatakse paljusid terviseprobleeme. Aripiprasooli võtmise ajal võivad teil tekkida allergilise reaktsiooni sümptomid.

Annusega seotud kõrvaltoimed Skisofreenia Ravist tulenevate kõrvaltoimete esinemissageduse suhet hinnati neljast uuringust skisofreeniaga täiskasvanud patsientidel, kus võrreldi suukaudse ABILIFY erinevaid fikseeritud kaalulangus parast abilify 2, 5, 10, 15, 20 ja 30 mg päevas platseeboga.

Aripiprasoolil on kombineeritud osaline agonistlik toime dopamiin D2 ja serotoniini 5-HT1a retseptoritele ning antagonistid serotoniini 5-HT2a retseptoritele. In vitro näitab see suurt afiinsust dopamiini D2 ja D3, serotoniini 5-HT1a ja 5-HT2a retseptorite suhtes ning mõõdukat afiinsust dopamiini D4, serotoniini 5-HT2c ja 5-HT7 retseptorite, samuti α-1 adrenergiliste ja histamiini H1 retseptorite suhtes. Samuti on aripiprasoolil mõõdukas afiinsus serotoniini tagasihaardekohtade suhtes, kuid puudub märkimisväärne afiinsus muskariiniretseptorite suhtes. Annustamine Intramuskulaarselt deltalihasesse või sügavale tuharalihasesse, vältides rasvaseid piirkondi. Soovitatav algannus on 9,75 mg 1,3 ml ühe süstena.

Tourette'i häire Tourette'i häirega lastel vanuses 7 kuni 17 aastat läbi viidud uuringus ei olnud ühegi te kõrvaltoime te vahel annuse ja vastuse suhet. Nende uuringute objektiivselt kogutud andmed koguti Simpsoni Anguse hindamisskaalal EPS jaoksBarnes Akathisia skaalal akatiisia puhul ja hinnangutel tahtmatute liikumisskaalade kohta düskineesia korral.

kaalulangus parast abilify

Sarnaselt koguti pikaajalises nädalases platseebokontrollitud skisofreenia uuringus täiskasvanutel objektiivselt andmeid Simpsoni Anguse hindamisskaala EPS jaoksBarnes Akathisia skaala akatiisia puhul ja tahtmatute hinnangute kohta.

Laste 6 kuni 18 aastat lühiajalistes Tourette'i häirete uuringutes ei erinenud Simpsoni Anguse reitinguskaala, Barnes Akathisia skaala ja tahtmatu liikumise skaala hinnangud ABILIFY ja platseebo puhul kliiniliselt oluliselt. Düstoonia Tundlikel inimestel võivad esimestel ravipäevadel esineda düstoonia sümptomid, lihasrühmade pikenenud ebanormaalsed kokkutõmbed.

kaalulangus parast abilify

Kuigi need sümptomid võivad ilmneda väikestes annustes, ilmnevad need sagedamini ja suurema raskusastmega, kõrge tugevusega ja esimese põlvkonna antipsühhootiliste ravimite suuremate annuste korral.

Meestel ja nooremates vanuserühmades täheldatakse ägeda düstoonia kõrgenenud riski. Värin kaalulangus parast abilify harva katkestamise Muud ABILIFY turunduseelse hindamise käigus täheldatud kõrvaltoimed Järgmine loetelu ei sisalda reaktsioone: 1 on juba loetletud eelmistes tabelites või mujal märgistusel, 2 mille puhul on narkootikumide põhjus kaugel, 3 mis on nii üldised, et ei ole informatiivsed, kaalulangus parast abilify mida ei peetud oluliseks kliinilised tagajärjed või 5 mis ilmnesid võrdselt või vähem kui platseebo.

Lastel täheldatud täiendavad kõrvaltoimed on loetletud eemaldage rindkere rasva kiiresti. Silma kahjustused harva - okuloogiline kriis Seedetrakti häired: harva -keel kuiv, keele spasm Uuringud: sage - vere insuliini tõus Närvisüsteemi häired: harva - magada rääkides Neerude ja kuseteede häired sage - enurees Naha ja nahaaluskoe kahjustused: harva - hirsutism Täiskasvanud - intramuskulaarne süstimine Enamikku ABILIFY süstiga ravitud täiskasvanud patsiendi koondandmebaasis täheldatud kõrvaltoimeid täheldati ka suukaudse ABILIFY'ga ravitud täiskasvanud populatsioonis.

How to use Aripiprazole? (Abilify) - Doctor Explains

Hüpertensiivsed ravimid Alfa-adrenergilise antagonismi tõttu võib aripiprasool võimendada teatud antihüpertensiivsete ainete toimet. Bensodiasepiinid nt lorasepaam Suukaudse aripiprasooli ja lorasepaami kombinatsiooni korral oli sedatsiooni intensiivsus suurem kui ainult aripiprasooli puhul täheldatud.

Jälgige sedatsiooni ja vererõhku.

kaalulangus parast abilify

Reguleerige annust vastavalt. Sellest tulenevalt tuleb patsiente hoolikalt uurida, kas neil on varem esinenud narkootikume, ja neid patsiente tuleb tähelepanelikult jälgida ABILIFY väärkasutuse või kuritarvitamise tunnuste suhtes nt tolerantsuse kujunemine, annuse suurendamine, uimastiotlus.

kaalulangus parast abilify

Sõltuvus Ahvide füüsilise sõltuvuse uuringutes täheldati annuse järsul lõpetamisel ärajätunähte. Hoiatused ja ettevaatusabinõud.

kaalulangus parast abilify