Raha.ee; laenud õpilastele

Võrdlema
Saamise aegMaksimum summaIntressimäär(%)*Min SummaVanuseline
piirang
Tähtaeg
15 min. € 10000
Taotle Laenu
10 % € 500 18-75 10 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
16 % € 50 18-70 5-12 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
24 % € 100 22 - 70 67 kuu
15 min. € 4000
Taotle Laenu
26 % € 500 22-70 12-84 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
10 % € 300 18-60 90-720 p.

Sanatoorsed koolid Ei ole raha.ee; laenud õpilastele kasutusjuhendit eluks. Valla- ja linnavalitsus tagavad keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega lastele õppimisvõimalused elukohajärgses koolis. Erivajadustega õpilastele on loodud riigikoolid ja munitsipaalkoolid.

Kui kohalik omavalitsus ei suuda tagada erivajadustega õpilaste õpetamist, on võimalik õpilane vastava asjatundjate nõustamiskomisjoni otsusega suunata riigikooli. Sõltuvalt õpilaste vajadusest saada eriõpet, eriabi, kasvatuse eritingimusi ja ravi, võib põhikool ja gümnaasium olla erikool või sanatoorne kool. Kuueaastaseid kuulmispuudega lapsi võib vastu võtta vastavate koolide juures asuvatesse ettevalmistusrühmadesse. Sanatoorsed koolid on mõeldud tervisehäiretega õpilastele, erikool kõne-, keha- või vaimupuuetega lastele. Puude iseloomust sõltuvalt tagatakse lastele eriõpe, arstiabi, taastusravi, puude korrigeerimine ja kompenseerimine. Erivajadustega laste kool on keha-, kõne-, meele- ja vaimupuudega, samuti kasvatuse eritingimusi vajavatele õpilastele.

7 klass Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Töö 2C-7 — Negatiivsete arvude liitmine, lahutamine. 22:07 Märksõnade pilv: Abort Neitsinahk Rõdude ehitus Meelespea. Sanatoorsed koolid Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks.