Raha24 pretensioon; SMS laenu protsent

Võrdlema
Saamise aegMaksimum summaIntressimäär(%)*Min SummaVanuseline
piirang
Tähtaeg
15 min. € 10000
Taotle Laenu
10 % € 500 18-75 10 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
16 % € 50 18-70 5-12 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
24 % € 100 22 - 70 67 kuu
15 min. € 4000
Taotle Laenu
26 % € 500 22-70 12-84 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
10 % € 300 18-60 90-720 p.

The Riigikogu is the parliament of Estonia. Its 101 members are elected at general elections for a term of four raha24 pretensioon; SMS laenu protsent. The Riigikogu passes laws and resolutions, exercises parliamentary supervision and ratifies international agreements. The Riigikogu has 11 standing committees and 6 select committees.

Committees of investigation and study committees are formed to investigate issues of public interest or problems of significant imprtance. We make live broadcasts of sittings of the Riigikogu and commitees public meetings, as well as on other important events in the Riigikogu. 51 lõikele 1 kokku kutsunud 37 Riigikogu liikme ettepanekul nende taotletud ajal ja päevakorraga. Seoses Riigikogu liikme Vilja Savisaar-Toomasti tagasiastumisega on 20. Riigikogu liikme asendusliikmeks asunud Mihhail Korb. Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XII koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi.

Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnisson, palun! Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel annan üle otsuse «Riigikogu otsuse «Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine» muutmine» eelnõu. Annan üle Keskerakonna fraktsiooni kümne liikme allkirjaga arupärimise meie peaministrile Taavi Rõivasele. Arupärimine on seotud Eesti ajakirjandusvabaduse küsimusega. Teatavasti on Eesti ajakirjandusvabaduse poolest langenud viimase kahe aastaga auväärselt kolmandalt kohalt maailmas 11. Ekspertide hinnangul on see seotud sellega, et ajakirjandust mõjutavad valitsusasutused ja meie ajakirjandus on ka majanduslikult valitsusasutustest sõltuv. Olen vastu võtnud neli eelnõu ja ühe arupärimise.

Kui need vastavad kodu- ja töökorra seaduse nõuetele, siis võetakse eelnõud menetlusse ja arupärimine edastatakse adressaadile. Kohal on 89 Riigikogu liiget, puudub 12. 52 kohaselt kinnitab Riigikogu erakorralise istungjärgu töö ajagraafiku poolthäälteenamusega. Panen hääletusele Riigikogu juhatuse ettepaneku töötada ilma vaheajata kuni päevakorra ammendumiseni. Ajagraafiku sellisel kujul kinnitamise poolt on 62 Riigikogu liiget, vastu 20 ja erapooletuid 2. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 685 teine lugemine.