Liigu sisu juurde

Neelake kogu segu kohe alla ilma seda närimata. Kui kaua see aega võtab?

Ritaliini kasutamine ADHD raviks

Enne ravimi väljakirjutamist hinnake kuritarvitamise ohtu ning jälgige ravi ajal kuritarvitamise ja sõltuvuse märke [vt Narkootikumide kuritarvitamine ja sõltuvus ]. Tõsised kardiovaskulaarsed reaktsioonid KNS-i stimulantidega soovitatud annustes ravitud täiskasvanutel on esinenud insulti ja müokardiinfarkti. Äkksurm on esinenud südamehaiguste struktuursete kõrvalekallete ja muude tõsiste südameprobleemidega lastel ja noorukitel ning täiskasvanutel, kes kasutavad ADHD jaoks soovitatavates kesknärvisüsteemi stimulante.

  • Enne ravimi väljakirjutamist hinnake kuritarvitamise ohtu ning jälgige ravi ajal kuritarvitamise ja sõltuvuse märke [vt Narkootikumide kuritarvitamine ja sõltuvus ].
  • Ritaliini kasutamine ADHD raviks | Tervis | May

Vältige kasutamist teadaolevate südamestruktuuride, kardiomüopaatia, tõsiste südame rütmihäirete, südame isheemiatõve või muude tõsiste südameprobleemidega patsientidel.

Hinnake täiendavalt patsiente, kellel tekib QuilliChew ER-ravi ajal pingutav valu rinnus, seletamatu minestus või rütmihäired. Vererõhk ja pulss suurenevad Kesknärvisüsteemi stimulandid põhjustavad vererõhu tõusu keskmine tõus umbes 2 kuni 4 mmHg ja südame löögisagedust keskmine tõus metuulfenidaat er kaalulangus metuulfenidaat er kaalulangus kuni 6 lööki minutis.

Üksikisikutel võib olla suurem tõus. Jälgige kõiki patsiente hüpertensiooni ja tahhükardia suhtes. Psühhiaatrilised kõrvaltoimed Kesknärvisüsteemi stimulandid võivad olemasoleva psühhootilise häirega patsientidel võimendada käitumishäire ja mõtlemishäire sümptomeid.

Maniakaalse episoodi esilekutsumine bipolaarse häirega patsientidel Kesknärvisüsteemi stimulandid võivad põhjustada maniakaalset või segatüüpi episoodi. Enne ravi alustamist kontrollige patsiente maniakaalse episoodi tekkimise riskifaktorite suhtes nt kaasuvad või anamneesis depressioonisümptomid või perekonnas esinenud enesetapp, bipolaarne häire või depressioon.

Uued psühhootilised või maniakaalsed sümptomid Kesknärvisüsteemi stimulandid võivad soovitatavates annustes põhjustada psühhootilisi või maniakaalseid sümptomeid nt hallutsinatsioonid, meelepetted või maania patsientidel, kellel pole varem olnud psühhootilisi haigusi ega maania.

Concerta (metüülfenidaat)

Selliste sümptomite ilmnemisel kaaluge QuilliChew ER-i katkestamist. Priapism Metüülfenidaatproduktide kasutamisel on nii lastel kui täiskasvanutel teatatud pikaajalisest ja valulikust erektsioonist, mis mõnikord nõuab kirurgilist sekkumist. Priapismist ei teatatud ravimi alustamise ajal, kuid see tekkis mõne aja pärast, sageli pärast annuse suurendamist.

Priapism on ilmnenud ka uimastitest loobumise perioodil ravimipühad või ravi katkestamine.

Patsiendid, kellel tekivad ebanormaalselt püsivad või sagedased ja valulikud erektsioonid, peaksid viivitamatult pöörduma arsti poole. Perifeerse vaskulopaatia, sealhulgas Raynaud 'nähtuse toimeid täheldati turustamisjärgsetes aruannetes erinevatel aegadel ja terapeutiliste annuste kasutamisel kõigis vanuserühmades kogu ravikuuri vältel. Märgid ja sümptomid paranevad tavaliselt metuulfenidaat er kaalulangus annuse vähendamist või ravimi kasutamise lõpetamist.

Digitaalsete muutuste hoolikas jälgimine on vajalik ADHD stimulantidega ravi ajal. Täiendav kliiniline hindamine nt reumatoloogiline saatekiri võib olla teatud patsientide jaoks asjakohane. Pikaajaline kasvu pärssimine Kesknärvisüsteemi stimulante on lastel seostatud kehakaalu languse ja kasvukiiruse aeglustumisega.

Floridamphetamine - Take You Out (On a Methylphenidate)

Kaalu ja pikkuse hoolikas jälgimine 7—aastastel metuulfenidaat er kaalulangus, kes randomiseeriti 14 kuu jooksul kas metüülfenidaadi või ravimiteta ravirühmadesse, samuti looduslike alarühmadesse, mis olid seotud äsja metüülfenidaadiga ravitud metuulfenidaat er kaalulangus mitteravimitega ravitud lastega üle 36 kuu vanuses 10—13 aastat viitab sellele, et järjepidevalt ravitavatel lastel st ravi 7 päeva nädalas kogu aasta vältel on kasvukiirus ajutiselt aeglustunud keskmiselt umbes 2 cm vähem pikkus ja 2,7 aeglane kaalulangus parast rny väiksem kaalu kasv 3 aasta jooksulilma et oleks ilmnenud selle arenguperioodi kasvu tagasilööki.

Jälgige hoolikalt kesknärvisüsteemi stimulantidega, sealhulgas QuilliChew ER-ga ravitud lastel kasvu kaalu ja pikkust.

Patsientidel, kes ei kasva ega saavuta oodatud pikkust ega kaalu, võib osutuda vajalikuks ravi katkestada. Riskid fenüülketonuuriaga patsientidel Fenüülalaniin võib olla fenüülketonuuriaga PKU patsientidele kahjulik. QuilliChew ER pikendatud vabanemisega närimistabletid sisaldavad aspartaami komponenti fenüülalaniini.

Iga 20 mg, 30 mg ja 40 mg metuulfenidaat er kaalulangus prolongeeritult vabastav närimistablett sisaldab vastavalt 3 mg, 4,5 mg ja 6 mg fenüülalaniini.

Patsiendi nõustamisteave Soovitage patsientidel lugeda FDA heakskiidetud patsiendi märgistust Ravimite juhend.

  1. Kas club soda poletab rasva
  2. CONCERTA: ANNUSTAMINE, KõRVALTOIMED, ALTERNATIIVID JA PALJU MUUD - MEDITSIINI-

Juhendage patsiente, et nad ei tohiks QuilliChew ER-i kellelegi teisele anda. Soovitage patsientidel väärkohtlemise vältimiseks säilitada QuilliChew ER ohutus kohas, eelistatavalt lukus.

Harva on teatatud Tourette'i sündroomist, sündroomist, kus metüülfenidaadi kasutamisel esinevad kontrollimatud tikid, näiteks grimassimine.

Soovitage patsientidel järgida ravimite kõrvaldamise seadusi ja määrusi. Annustamise ja manustamise juhised Soovitage patsientidele, et QuilliChew ER-i tuleb võtta suu kaudu üks kord päevas koos toiduga või ilma. Tõsised kardiovaskulaarsed riskid Soovitage patsientidele, hooldajatele ja pereliikmetele, et QuilliChew ER kasutamisel on tõsiseid kardiovaskulaarseid riske, sealhulgas äkksurm, müokardiinfarkt ja insult.

Kuidas peaksin metüülfenidaati hoidma?

Priapism Soovitage patsientidele, hooldajatele ja pereliikmetele valuliku või pikaajalise peenise erektsiooni priapism võimalust. Juhendage patsiente teatama oma arstile kõigist uutest metuulfenidaat er kaalulangus, valu, nahavärvi muutustest või tundlikkusest sõrmede või varvaste temperatuuri suhtes. Juhendage patsiente QuilliChew ER-i võtmise ajal viivitamatult arsti poole, kui ilmnevad seletamatute haavade nähud sõrmedel või varvastel. Alkoholi mõju Soovitage patsientidel QuilliChew ER pikendatud vabanemisega närimistablettide võtmise ajal alkoholi vältida.

Riskid fenüülketonuuriaga PKU patsientidel Soovitage fenüülketonuuriaga patsientidele, et QuilliChew ER pikendatud vabanemisega närimistabletid sisaldavad aspartaami komponenti fenüülalaniini [vt. Hepatoblastoom on suhteliselt haruldane näriliste pahaloomuline kasvaja tüüp. Pahaloomuliste maksakasvajate koguarv ei suurenenud. Kasutatav hiiretüvi on maksakasvajate tekke suhtes tundlik ja nende tulemuste olulisus inimeste jaoks on teadmata.

Ritaliini vormid

Mutagenees Metüülfenidaat ei olnud mutageenne in vitro Amesi pöördmutatsioonianalüüs või in vitro hiire lümfoomiraku edasise mutatsiooni test. Õe kromatiidivahetus ja kromosoomide kõrvalekalded suurenesid, viidates nõrgale klastogeensele reaktsioonile, in vitro test kultiveeritud hiina hamstri munasarja CHO rakkudes. Metuulfenidaat er kaalulangus oli negatiivne in vivo hiire luuüdi mikrotuumade analüüs. Viljakuse halvenemine Metüülfenidaat ei kahjustanud nädalases pideva aretuse uuringus isaste ega emaste hiirte fertiilsust, kellele manustati ravimit sisaldavaid dieete.

Kasutamine konkreetsetes populatsioonides Rasedus Riskide kokkuvõte On piiratud arv avaldatud uuringuid ja väikeseid juhtumite seeriaid, mis käsitlevad metüülfenidaadi kasutamist rasedatel; andmed ei ole siiski piisavad uimastitega seotud riskide teavitamiseks. On kliinilisi kaalutlusi [vt Kliinilised kaalutlused ].

  • Ritaliini on ADHD raviks kasutatud alates
  • Ülevaade Ritalinist ADHD jaoks - Adhd

Embrüo-loote arengu uuringutes ei ole teratogeenset toimet täheldatud metüülfenidaadi suukaudsel manustamisel tiinetele rottidele ja küülikutele organogeneesi ajal annustes, mis on vastavalt 2 ja 11 korda suuremad kui inimese maksimaalne soovitatav annus MRHD. Ei ole teatatud kahjulikust mõjust rinnaga toidetavale imikule ega mõjust piimatoodangule. Kesknärvisüsteemi stimulantide pikaajalised neurodevelopmentaalsed mõjud imikutele pole teada.

Rinnaga toitmise kasu tervisele ja tervisele tuleks kaaluda koos ema kliinilise vajadusega QuilliChew Metuulfenidaat er kaalulangus järele ja võimalike kahjulike mõjudega QuilliChew ER rinnaga toidetavale imikule või ema põhjustatud metuulfenidaat er kaalulangus.

Kliinilised kaalutlused Jälgige imetavaid imikuid selliste kõrvaltoimete suhtes nagu agiteeritus, unetus, anoreksia ja vähenenud kehakaalu tõus. Kasutamine lastel QuilliChew ER ohutus ja efektiivsus on kindlaks tehtud 6—aastastel lastel.

QuilliChew ER kasutamine nendes vanuserühmades põhineb ühel piisaval ja hästi kontrollitud kliinilisel uuringul 6—aastastel lastel, farmakokineetilistel andmetel noorukitel ja täiskasvanutel ning ohutusalast teavet teistest metüülfenidaati sisaldavatest toodetest.

Ohutust ja efektiivsust alla 6-aastastel lastel ei ole tõestatud.

Mis on Concerta?

Pikaajaline kasvu pärssimine Kesknärvisüsteemi stimulantide, sealhulgas QuilliChew ER-ravi ajal tuleb kasvu jälgida. Noorloomade andmed Sünnitusjärgse perioodi alguses seksuaalse küpsemise ajal metüülfenidaadiga ravitud rotid näitasid täiskasvanueas spontaanse liikumisaktiivsuse vähenemist.

See toimib, muutes teatud looduslike ainete hulka ajus.

Puudujääki konkreetse õppeülesande omandamisel täheldati ainult naistel. Kui neid loomi täiskasvanuna testiti postnataalsed Rottidel täheldatud pikaajaliste käitumuslike mõjude kliiniline tähtsus pole teada. Geriaatriline kasutamine QuilliChew ER-i metuulfenidaat er kaalulangus ole uuritud üle aastastel patsientidel. Üleannustamine ja vastunäidustused ÜLEDOOS Metüülfenidaadi üleannustamise juhtimise ajakohaste juhiste ja nõuannete saamiseks pöörduge sertifitseeritud mürgistustõrjekeskuse poole.

Metüülfenidaadi ägeda üleannustamise nähud ja sümptomid, mis on tingitud peamiselt kesknärvisüsteemi ülestimulatsioonist ja ülemäärasest sümptomimeetilisest toimest, võivad hõlmata järgmist: iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, rahutus, ärevus, erutus, värinad, hüperrefleksia, lihastõmblused, krambid võib järgida metuulfenidaat er kaalulangus poolteufooria, segasus, hallutsinatsioonid, deliirium, higistamine, õhetus, peavalu, hüperpüreksia, tahhükardia, südamepekslemine, südame rütmihäired, hüpertensioon, hüpotensioon, tahhüpnea, müdriaas, limaskestade kuivus ja rabdomüolüüs.

Kliiniline farmakoloogia.