Liigu sisu juurde

Vabastada aparaat voolupinge alt ühendada vooluvõrgust lahti Põletusoht! Kuumus võib MP3-mängijat kahjustada! Kui transpordite konteinereid autos, on pagasiruum nende jaoks parim koht. Maksimaalne päevituskordade arv aastas, vaata alates lk 22 Päevitamistabeli sümbolid Ettevaatust, põletusoht!

Teie aparaat on toodetud suure hoolikkusega ja täpsusega ja see on läbinud mitu kvaliteedi- ning ohutuskontrolli, tagamaks häireteta ja ohutu töö. Aga ka Teie ise võite oluliselt sellele kaasa aidata, et olla oma aparaadiga kaua rahul.

С недоверием спросил Ричард, холодок страха пробежал по его спине. - Боюсь, что так, - отозвалась Николь. Они медленно вошли в комнату и, на цыпочках обходя выставленные в ней объекты, пробрались к заинтересовавшим их фигурам.

Kui Te järgite kasutusjuhendis toodud näpunäiteid ja nõuandeid, toob aparaat Teile palju naudingut ja rõõmu.

Küsimuste korral oleme valmis Teile meelsasti nõu andma.

rasva kaotus 10 kg

Nii väldite õnnetusi ja käsutate polüfunktsionaalset ning tarvitamisvalmit aparaati. Arvestage ka üldkehtivate, õiguslike ning muude regulatsioonide ning õigusaktidega ka kasutaja riigi seadusandlusega ning kehtivate keskkonnakaitsenormidega!

  • Klammerdamine toiduainete kaalulangus
  • Насколько мы знаем, все устроено именно .
  • Ipl salendav ravi
  • Быть может, они не определили, где располагается город.

Alati tuleb järgida kutseühingute või muude järelevalveasutuste kohapeal kehtivaid õigusnorme! Lisaks sellele kasutatakse ka sümboleid.

Blackberry vs Apple iPhone, kes võidab lahingu?

Sümboleid on mitut liiki: Igal peatükil on oma sümbol 3peatükkide ülevaate leiate lk 5. Sümbolid, mis paiknevad vahetult joonise kohal 4käivad tööoperatsiooni kohta, mida joonisel kujutatakse. Sümbolite tähendust selgitatakse alates lk 9 selles peatükis.

  1. Ты не увидишь звезд, планет или других физических объектов, хотя их расположение учтено в этой модели.
  2. Kaaluvaateid kadu nadalas

Viide Jätame endale õiguse teha antud kasutusjuhendis tehnilisi muudatusi! Lubatud on trükkimine ja kopeerimine ka osaline vaid meiega eelneval kirjalikul kokkuleppel ja allikale viitamisel. Ohu liik ja allikas!

See ohumärk ohukolmnurk sõnaga «oht» osutab sellele, et arvestada tuleb kõikvõimalike ohtudega inimese tervisele eluohtlikkusega, vigastusohuga. Eluohtlik elektrivool! Inimesele ohtlik elektrilöögioht ja põletusoht. Vabastada aparaat voolupinge alt! See ohumärk ohukolmnurk sõnaga 5 nadalat max kaalulangus viitab sellele, et tuleb arvestada ohtudega seadmetele, materjalile või keskkonnale.

XL-75 xtra Series. kasutusjuhend 0,3. Norm OPTIMIZED PERFORMANCE

Tähtis informatsioon Viide See sümbol ei tähista ohutusnõuandeid, vaid annab informatsiooni protsesside paremaks mõistmiseks. Vabastada aparaat voolupinge alt ühendada vooluvõrgust lahti Põletusoht! Mitte puudutada, kuum pealispind Seade on ette nähtud kosmeetiliseks päevitamiseks, kasutatuna ühe, päevitamiseks sobiva nahaga täiskasvanu poolt. Lisainfot leiate selle kohta leheküljelt 20 ja Alla aastased isikud ei tohi seadet kasutada.

Seadet ei tohi kasutada füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega inimesed ning need, kellel puuduvad kogemused või teadmised seadme kasutamiseks. Seadme nõuetele vastava ja ohutu kasutamise eest vastutab nende turvaisik, kuna seadet tohib kasutada ainult tema järelevalve all või juhendamisel.

blogi oma kehakaalu langetamise teekond

Vähimagi kahtluse korral on seadme kasutamine nimetatud isikutel keelatud! Seadme kasutamine on lubatud ainult ette nähtud või samaväärsete lampidega. Kasutusjuhendis toodud päevitamisajad kehtivad ainult seadmele ette nähtud lampide kohta.

Igasugune muu kasutamine loetakse mittesihipäraseks.

praegune afaci kaalulangus raputab

Sellest tuleneva kahju eest tootja ei vastuta. Riski kannab üksnes käitaja. Sihipäraseks kasutamiseks loetakse ka kinnipidamist tootja poolt ettekirjutatud juhtnööridest, kasutamis- ja hooldetingimustest.

Landmann triton PTS 4.

Aparaati võivad kasutada, hooldada ja parandada isikud, kes tunnevad seda ja on ohtudest teadlikud. Montaaž ja elektriühendus peavad vastama riigi õigusaktidele.

EUR-Lex - D - EN - EUR-Lex

See tähendab, et iga pooluse kontaktvahe laius peab III liigpinge kategooria tingimuste kohaselt tagama q es un uro rasva poleti lahutamise. Kui ühendamine toimub pistikühendusega, tuleb kasutada pistikute süsteemi vastavalt kehtivale standardile EN Aparaadi montaaži, ülespanekut, laiendamist või parandamist tohib teha selleks väljaõpetatud ja koolitatud personal.

Tuleb järgida kõiki aparaadile paigutatud ohu- ja kaitsenõuandeid!

Он не собирался идти в Изумрудный город. И даже странным образом радовался тому, что его кратковременная память будет стерта октопауками. - Быть может, - хохотнув, проговорил он, - я забуду все, что узнал после твоего возвращения.

Akrüülklaasist lamamisalusplaadi maksimaalne lubatud koormus on kirjas tehnilistes andmetes vaata lk Kohu kaalulangus kodu oiguskaitsevahend on eemaldada kaitseseadiseid nt plaadilülititeirata ohutusnõuandeid või lülitada välja kaitseseadiseid, mis võivad mõjutada aparaadi ohutut funktsioneerimist!

Aparaati tohib kasutada ainult töökorras olekus! Sellepärast peab aparaadi tööaeg olema kahekordselt aegreleega kindlustatud EN Mitte muuta, kitsendada või lisada aparaadi õhu juurde- ja äravooluala, mitte teha omavolilisi muudatusi aparaadi korpuses.

Tootja välistab vastutuse sellest tulenevate kahjude kandmisel. Kindlasti tuleb järgida õhutehnilisi andmeid vaata lk Aparaati ei tohi paigaldada transpordiks mõeldud alusele ega q es un uro rasva poleti kasutada Ülekuumenemise oht õhu juurdepääsuhäirete tõttu. Kood juurdepääsuks infrapunaliidese kaudu on käsiseadme tarkvaras eelhäälestatud ja seda võib kasutada igas aparaadis. Igaüks, kes laeb tarkvara internetist, võib käsiseadmega aparaadi andmetele juurde pääseda.

Palun pöörake tähelepanu sellele, et klienditeenindus muudab esmasel sisselülitamisel eelhäälestatud juurdepääsukoodi. Märkige palun hilisemaks kasutamiseks uus kood üles!

Blackberry vs Apple iPhone, kes võidab lahingu? | Olen macist

See kood on sõltumatu juurdepääsukoodist, mis mõeldud eelhäälestusteks juhtpuldi kaudu. Viide Eksport Juhime Teie tähelepanu sellele, et aparaadid on mõeldud eranditult ainult Euroopa turule ja neid ei tohi eksportida USA-sse või Kanadasse ega seal kasutada! Selle nõuande eiramise korral meie ei vastuta! Sõltuvalt kohalikust elektrienergiaga varustamise ettevõttest võivad aparaadid kanda häireid üle maja vooluvõrku, mis avaldavad mõju elektriga varustaja poolt paigaldatud ringjuhtsüsteemile TRA.

Seetõttu võivad kannatada näiteks öise tariifiga töötavad küttesüsteemid. Viide Kui aparaatide töö tõttu esineb häireid, vastutab käitaja helisagedustõkise paigaldamise eest maja elektrisüsteemi. Palun pöörduge oma elektrifirma poole.

Elektrifirmas on teada Teie kohaliku elektrienergiaga varustaja tehnilised ühendamistingimused, nii saab helisagedustõkise kohaldada Teie energiavarustaja vooluvõrguga. MP3 mūzikas datņu publiskajam izpildījumam ir piemērojami tie paši noteikumi, kas attiecas uz citiem mūzikas avotiem.

Инструменты для сада

Pēc kompetentas sabiedrības ārējā dienesta vai citas kontroles institūcijas darbinieka pieprasījuma jums vienmēr jābūt spējīgam pieradīt atskaņošanas tiesību iegūšanu, uzrādot attiecīgu izziņu.

Ja jūs ievērojat visus augstākminētos norādījumus un esat iegādājies tiesības MP3 mūzikas moduļa lietošanai, jūs drīkstat konvertēt jūsu oriģinālos audio CD, MC, audio DVD utt. Sākotnējie mediji oriģinālie mediji ir jāsaglabā, un tos nedrīkst izmantot vienlaicīgi. Keskkonnanormid lampide ja akkude käitlemine UV-vaakumlambid ja UV-kõrgrõhklambid sisaldavad helenduvaid vahendeid ja teisi elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid.

Minigrillid: gaasi- ja söegrillid liikvel olles

Akud sisaldavad raskemetalliühendeid. Vastavalt riigi jäätmeseadusele ja vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmemäärusele tuleb UV-lambid ja akud tõendatavalt kohustuslikus korras utiliseerida. Teie kohalik müügiagentuur on Teile UV-lampide ja akkude utiliseerimisel meelsasti abiks. Teatage UV-lampide ja akkude arv telefoni teel või kirjalikult oma agentuurile. Agentuur kutsub Teid toimetama lampe kättetoimetamiskohta 1 või hoolitseb vastavalt korrale koos jäätmekäitlusettevõttega lampide toimetamise eest jäätmekäitlusesse.

Mitte enam tarvitatavate ja JK-ettevõttegrupi poolt ringlusesse toodud pakendit võib JK-ettevõttegruppi tagasi saata.

kuidas ma jalgade kallutada

Teie partneragentuur või müüja nõustab Teid meelsasti. Vananenud seadmete käitlemine Aparaat on toodetud taaskasutatavatest materjalidest. Hilisema vanarauaks muutumise korral tuleb aparaat nõuetele vastavalt utiliseerida.

Kasutatud materjalide koostise või potensiaalse kahju kohta saate teavet JK-ettevõttegrupist.

EUR-Lex Access to European Union law

Seadmed tuleb vastavalt soovile viia kilpnaarme valu kaalulangus JK-Ettevõtte gruppi või tavapärasele jäätmekäitlejale 1. Koosteosad ja seadmed on tähistatud järgneva sümboliga: 1 Siinkohal kehtivad vastavad rahvuslikud seadused. Pöörduge kohaliku müügiagentuuri poole.

Garantii tähendab, et Soltron kõrvaldab defektid ja puudused teatud aja jooksul, valides ise, kas parandab või vahetab defektse detaili välja. Garantii kehtib 24 kuud seadme ostmisest ja garantiitalongi või arve esitamisel Soltron ile või Soltron i müügiesindajale, kellelt klient toote ostis.

Antud garantiist tulenevad kliendi õigused kehtivad koos võimalike ostumüügilepingust tulenevate klientide nõuetega ja ei muuda neid kehtetuks. Paari asja tuleks silmas pidada, et päevitamisaparaadi kasutamist oleks võimalik tõeliselt nautida. Siin on mõned vastused küsimustele, mida ikka ja jälle esitatakse. Meik solaariumis? Parem mitte.

Puhastatud nahk võtab UV-kiiri paremini vastu. Kosmeetikas sisaldub kõige erinevamaid koostisaineid. Ükskõik, kas tegemist on emulgaatorite, rasvade või niinimetatud lõhnaainetega kombineerituna UV-valgusega võivad need nahal esile kutsuda allergilisi reaktsioone.