Liigu sisu juurde

Tegemist on kompleksse teemaga, mis vajab vastavate ekspertide kaasamist. Sellest tulenevalt on Eestis levinud müüt, et suure piimatoodanguga käib kaasas madal piima rasvasisaldus.

Väikelaste söömise ABC vanuses 1 kuni 3 aastat

Kontakt Kuivaine mõju väärtusahela osapooltele ja hinnastamise analüüs Eesti keskmine piima kokkuostuhind oli Selle näitaja poolest oli Eesti EL-s Seejuures pole märgata, et vahe märkimisväärselt väheneks.

Eesti keskmine piima valgusisaldus oli Eesti keskmine piima rasvasisaldus oli Keskmine piima rasvasisaldus on Eestis vähenenud alates Eesti viimase 18 aasta statistika näitab, et samal ajal kui keskmine piimatoodang on suurenenud, on piima rasvasisaldus vähenenud.

kaalulangus ja kemoravi kuidas poletada rasva kiiremini jooksulint

Kõrgema keskmise piimatoodanguga karjades on piima rasvasisaldus enamasti madalam. Sellest tulenevalt on levinud arvamus, et kõrge piimatoodanguga käib kaasas madal piima rasvasisaldus.

Seega on võimalik 1 aasta rasvasisaldus kõrge keskmise piimatoodangu juures saada Eesti oludes suhteliselt suure rasvasisaldusega piima. Jooniselt 1 selgub, et perioodil on Euroopa nendes piimandusriikides, millega Eesti piimandussektorit sagedamini võrdleme keskmine piimatoodang suurenenud.

Ka summaarne rasva- ja valgusisaldus 1 kg piimas on suurenenud kõikides neis riikidest, välja arvatud Eestis ja Lätis.

Kõikides teistes võrdlusalustes riikides on samaaegselt suurenenud nii piima summaarne piima 1 aasta rasvasisaldus ja valgusisaldus kui keskmine piimatoodang 90 paeva kohvi kaalulangus valjakutse kohta. Polo kaalulangus 1.

Keskmine piimatoodang ning summaarne piima rasva- ja valgusisaldus Eestis ja valitud EL riikides Allikas: A. Joonisel 2 on esitatud piima rasva- ja valgusisaldusega korrigeeritud ECM [1] piima kogus 1 kg toorpiima suhtes ja vastava riigi keskmine piima kokkuostuhind Kui võrrelda Eesti keskmist kokkuostuhinda Saksamaa omaga, siis arvestades Eesti piima rasva- ja valgusisaldust ei ole realistlik, et piima kokkuostuhind Eestis oleks sama, mis Saksamaal.

Kui piima rasvasisaldus aga ka valgusisaldus 1 aasta rasvasisaldus vähenemist, siis Eesti ja EL keskmise piima kokkuostuhinna erinevus suureneb.

kaalulangus parast tri sprinteci peatumist slimming reied 7 paeva jooksul

Joonis 2. Energia korrigeeritud piim ECM toorpiima kg suhtes ning keskmine piima kokkuostuhind EL liikmesriikides Kui Eesti piima rasvasisaldus suureneks 0,1 protsendipunkti võrra, siis Peamiselt suureneks piima rasvasisalduse suurenedes 1 aasta rasvasisaldus toodang.

  1. Foto: Shutterstock Eesti piimandussektori jätkusuutliku arengu üks eeldus on piima kuivainet väärtustava kokkuostuhinna mudeli kasutuselevõtmine.
  2. Kui palju kaalulangus hiv
  3. Soo clean week 1 kaalulangus
  4. Xls toitumise kaalulangus raputamine

Kui Eesti piima rasvasisaldus oleks 0,1 protsendipunkti suurem, siis Piima valgusisalduse suurenemisel suureneks juustu v. Seega mõjutab iga 0,1 protsendipunkti rasva- ja valgusisaldust piimatööstuste toodangu väärtust mitme miljoni euro võrra. Piimatööstuste toodangu väärtuse kasv on aga üheks peamiseks piima kokkuostuhinna suurenemise eelduseks. Kui potentsiaalne toodangu väärtuse kasv 0,1 protsendipunkti rasva- või valgusisalduse kohta ulatub miljonitesse eurodesse, siis miks piimandussektor seda väärtust ühiselt luua ei suuda?

Kuivaine mõju väärtusahela osapooltele ja hinnastamise analüüs

Üheks peamiseks põhjuseks võib pidada Eestis aastaid kasutusel olnud piima kokkuostuhinna kujunemise mudelit, milles baasilistest näitajatest madalama või kõrgema rasva- ja valgusisalduse eest tehtavad piima kokkuostuhinna maha- või juurdearvamised ei peegelda piimarasva ja —valgu tegelikku turuhinda. Eestis aastaid kasutusel olnud piima kokkuostuhinna mudelis on rasva eest tehtav juurde- või mahahindlus umbes kümme korda rasva turuhinnast madalam ja valgu eest tehtav juurde- või mahahindlus umbes kaks kuni neli korda valgu turuhinnast madalam.

Kuna senine piima kokkuostuhinna mudel on väärtustanud piima kogust, siis on piimatootjatel pikka aega puudunud majanduslik stiimul selleks, et piima rasva- ja valgusisalduse säilitamiseks või suurendamiseks midagi ette võtta.

1 aasta rasvasisaldus jätta välja Balti riigid, siis kõikides teistes joonisel 1 toodud riikides maksavad piimatööstused piimatootjale sisuliselt tarnitud piimarasva- ja valgu koguse eest ning piimarasva ja —valgu hind peegeldab piimatoodete nt või ja lõssipulber turuhindade muutust ning muutub vastavalt sellele, kuidas piimatoodete hinnad muutuvad.

Kuidas piima kokkuostuhinna mudel mõjutab piimandussektori arengut?

Teisisõnu, teistes riikides on kasutusel piima kuivainel põhinev ning piima kuivainet väärtustav piima kokkuostuhinna mudel, mis annab piimatootjale selge signaali selle kohta, mida väärtustavad piima ja piimatoodete juures piimatööstus ja tarbijad.

Selle temaatikat aruteludes võib sageli kohata piimatootjate seisukohta, et piima rasva- ja valgusisalduse suurendamiseks tuleb piimatootjatel hakata keskmist piimatoodangut vähendama, aga see pole võimalik ei majanduslikult ega loomafüsioloogia seisukohast.

eemaldage rasva polvede umber optimaalne rasvakahjumi maar

Selle seisukoha näol on tegemist müüdiga ehk millegagi, mida arvatakse tõsi olevat, kuid mis seda ei ole. Piimatootjatel on võimalik piima rasva- ja valgusisaldust mõjutada ka keskmist piimatoodangut vähendamata.