Liigu sisu juurde

Pärast naha fibroblastide ümberplaneerimist iPSC-deks tekitasime neuraalseid kultuure, mis võimaldasid uurida AN patsientidest pärinevate neuronite geeniekspressiooni profiili. Ta kõrval assisteerib mõni kandidaat. Mul on nälg olnud, ja teie ep ole mulle mitte süüa annud; mul on janu olnud, ja teie ep ole mind jootnud; mina olen võõras olnud, ja teie ep ole mind mitte koristanud; mina olen alasti olnud, ja teie ep ole mind katnud; mina olen haige ja vangis olnud, ja teie ep ole tulnud mind katsuma. Tõö on inimene. Hoolimata psühhiaatriliste seisundite kõrgeimast suremusest, ei ole see ikka veel tugev ja tõhus. Häda neile, kes halbade Õiguse kõveraks pööravad ja kohtu ära kisuvad mu rahva viletsate käest, et nemad võiksid lesknaisi riisuda ja vaeseidlapsi paljaks teha!

Tohter, nimelt kreisitohter, käis vaatamas, ja isegi urädnik oli seal. Hingati kergemalt. Nüüd saab lahti. Ametlikult lubati maha matta. Aga õpetaja ei tulnud. Pidas juba seda kirikuriide pühaduse jälestamiseks. Või nagu keegi vanamees ütles: ta südametunnistus kardab! Köster tuli. Tänati - ja mitmed imestasid. Hauakõne oli umbes niisugune: Ärge süüdistage! Meie ei tea palju. Mis meie teame, on see et meie siin oleme, nimelt seda, et mina s.

Meie arvame, et elame, aga mispärast, sellele ei julge keegi vastata. Sellepärast ei julge, et vastus hirmus lootuseta on. Kõik on kahvatanud ja nõuta.

golden puramiidi rasva kadu

Ja mis elu on ka seda ei juleta tunnistada. Tahetakse veel pettepiltidega ennast rahustada. Aga see ei pea kauaks nii jääma. Elu ei ole tahtmine. Sellega ei ole kõik ära öeldud, elu on veel hoopis lihtsam. Nõnda on nõuandmisre - mehed kõnelenud ja seletanud.

See, kõnealuse puusärgi sisu, olla natukene uudisviisi elujäreljätmiseks jõudu tasandanud. Teie kaastundmus on haavatud ja valutab. Mulle kõneles iuitsuja: miks ometi liikuv kuju kusagil eemal seda ei teinud!

Teil on nähtavasti hale meel ringi segamise pärast, pisarad meeldetuletuste pärast. Paha on jaa, paha! Ajudes on palju, mis üles ärkada ei tohiks. Seal on vaeste teotamised, nõrgemate häbistused, metsik inimese autus, suruvad golden puramiidi rasva kadu ja mürgistama maetud kannatused, sisemised piinad.

Ma tunnen teie, täistopitud kohtade, elu; valet ja pimedaid võltsimisi on, mida mitte ei tohiks liigutada ajudes, kus katted peal. Ma tunnen ja saan hingedest aru. Sellepärast hüüan: ärge süüdistage!

Lendav füüsikatsirkus

Ärge süüdistage! Meie ei tea palju: meie kokkutuleku põhjus surnuaiale on tema pärast. Ta olla elamise järele jätnud väga igav-vastikul viisil: hapnik ei täitnud väliste ja kunstliste takistuste pärast enam oma kohust.

Vastake: on teil sellest või on teistel sellest teie eluavalduse nähtusest, teie olemas-olemisest kasu? Meie võime ka ilma kasu teadmata sellest mööda saada, veel lihtsamalt aga teie, nüriduste-kandjad, ei suuda arusaada. Mis väärtuse, mis mõttelise tähenduse annate ülepea sellele nähtusele, kui teie aastate kaupa ennast hävitate? Meie ei tea palju: suremine on suremine, viisil pole palju väärtust, ün ju ka.

Anorexia nervosa modelleerimine: inimese iPSC-st pärinevate neuronite transkriptsiooniline arusaam

Aga see on esitaja väärtus: jõud või nõrkuse ootamine. Need on kahel pool valida. Suremisviisid on kõik ligidalt sugulased, põhjusteks igakord oma sellekohane nõrkus.

Igaüks on enesele kõik: teine juba ei vastuta teise eest. Oleme ju küll ahelalülid, aga kõlbmatuks minemiseks ei suuda teised piiri panna. Muutmise võim on üksikul vaba seda austagem! Sina tundsid ennast moondumise häkilisuses kaastegelase olevat. Ja sina ei tundnud ennast seal kaaslase olevat.

golden puramiidi rasva kadu

Ei-ja-ja - on piirita. Mina kui inimene olen selle nähtuse äraseletamisega arusaamise piirides päri. Aga mul ei ole teie saatuse kohta mingisugust mõju avaldada.

Meie ei tea palju: suremine ei ole tähtis, ta ei ole ka häbistav. Teotavam on juba sündimine eluavalduse ja olemasolemise mõttele. Sündimisega on inimeseelu mõtteline tähtsus ärakägistatud, igasugune elu sisemine mõte mahamaetud. Järele on jäänud peale sündimist golden puramiidi rasva kadu ilmaasjatat, mida igaüks ärakaotada tohib. Alalhoidmiseks ei leita igaveses ajavältuses ühtegi põhjust peale rumaluste.

Ja igasugused põhjused on lolluste rahustamiste varjud. Meie ei tea palju: meile räägitakse tagahaua elust. Meie vanemad on niisugused mõtted pärandanud. See on pärandatud hingetõbi, see on puuduliku ajuehituse otsekohene aval- I 29 32 dus. Saage terveks 1 Meie näeme ja saame aru: see on kõik. Kõik on meil omaloodud: hing ja ihu. Siit radadest ei pääse välja, siia piiridesse ei lange võõrast ollust sisse.

Ja oma töö peab juba ükskord hästi arusaadav olema. Tõö on inimene. Saage terveks 1 Haigus on pahem kui surm.

 • Kolmepäevane dieet leiba puhul
 • Kaalulangus abs
 • Poletage rasva hommikusoogi ideed
 • Kaalulangus kui kaua teate
 • 8 Parimat C-vitamiiniga Rikastatud Näokreemi | Nahahooldus
 • Hugging Face – The AI community building the future.
 • Kuidas poletada madalama kohuga rasva kiiresti

Inimesemõte on kõik lihtne haigus. Loom on väikse ja terve mõtte ringis. Ma austan otsustava jõu võimu! Tehke sedasama: see on kõik. Elu on teotav, elu on tülikas, vastik, häbil Surm on tõde, surm on elu eesmärk. Uhkelt on surra vaja. Muid põhjusi, järeldusi, eesmärke ei ole. Kõik on lihtne umblollus Köster oli viimased sõnad öelnud. Paljud ei saanud millestki aru- Töötõbistele inimestele tuli rutt ja nemad hakkasid Õige rumalalt ja nürida arusaamisega mulda peale ajama.

Ainult mõni jäi talva kombel seisma, nagu oleks midagi olnud. Kaks-kolm saatjat, võib olla, mõtlesid ka. Keegi avaldas, et hea kõne olla olnud. Paastupäikene tahtis paksu surmalund soendada, aga see ei läinud temal vist hästi. Rahulise lume asemele tekkis küll liikuvam vesi, aga seda ei olnud kusagil vaja. Jooksis, ning vajus viimati oma ilmaasjatusest häbi tundes maa sisse.

Köster lasti lahti. Lahtised lehed. Muusikast Järg. Neid kujutelmi võib kuulaja kergeimalt assotsieerida. Juba kaugem sidevus on muusikal metsa jaheduse, suve helguse, haigetoa sumbunusega. Sama kaugel süda kindlate hingeliste olekutega, see tähendab, muusika looja ei tohi ainuüksi neid läbi elada, vaid peab ka muusikat nii vormima, et see kuulajaile ilma programmita selge oleks : väsimuse, pessimismi, hirmu, kosutuse, ärituse, rahustuse, lootusega j.

On selge, et sisemist sidet enam ei tunta Wagneri leitmotiivide ja nende tähenduse vahel: miski ei suuda tõestada, et mõnenoodiline motiiv peab tähendama Parsifaali, teine karikat, kolmas armastust Impressionistide eriti Cl.

Debussy muusika on väga suurelt nägelikkude kujutelmide üleviik häältesse. Debussy, vastavalt kaasaeglaste impressionistidega maalikunstin ja sümbolistidega kirjandusen, ei rahuldu lihtsate loodusnähtuste musikaalse kirjeldamisega, vaid ta kindib üleminekuisse, varjunditesse, nüanssidesse, nagu oleksid järgmised teemad ligisemad olnud muusika olemusele: merepilt päikese tõusust keskpäevani, mere ja lainete dialoog, aiad vihma kaen, sammud üle lume, helide ja lõhnade keerlemine õhtu õhus.

Ta kirjutab ühen golden puramiidi rasva kadu klaveritükin mängimislaadi märkiden: comme une bu. Mga nägelikkude ja kuulmelikkude kujutelmide liig tihe sidevus tähendab vähest musikaalsust! Ribot on katseid teinud selle kohta, "missugused on kellelgi nägelised kujutelmid muusikat kuulden. Tema ankeedi ja katsete saavutus on golden puramiidi rasva kadu Muusikalise haridusega või muusika andelistel inimestel pole muusikat kuulaten nägelikke kujutlusi, kui nad on, siis ainult juhtumisi.

Kas sest psühholoogilisest algtõest ei järgne esiteks see, et impressionistid mitte suureandelised pole, ja teiseks, et ooper on neile inimestele, kes vähe musikaalsed on?

Little Einsteins - The Great Sky-Race!! - Little Einsteins

Kaks põhiliiki duur ja moll määravad ainult kõige lihtsamain laulukesten üldise meeleolu ära, ta rõõmu või kurbuse, valguse või varju, rahulduse või igatsuse. Komplitseeritumad tundmused ja keerulisemad hingeliigutused ei mahu niisugusesse lihtsustavasse must-valge kastikesse. Sügavaim ei lase end karakteriseerida pinnapäälse vahetegemisega. Nagu kiriku heliliigid kadusid, nii võib aeg tulla, kus moll ja duur skaalad sisemisel sunnil kokku varisevad.

golden puramiidi rasva kadu

Schönberg on näit. Ei tarvitse sugugi algusen reisisihti ette ära jutustada, samuti mitte loobuda uusi leidusreise ette võtmast. Mollin enesen on juba elemendid, mis teda mõtlevad lõhkuda, nimelt harmoonilise molli kolmanda astme kolmkõla annab suurendet kolmkõla, mis sisult, meeleoluliselt kuidagi teiste mollakkordide hulka ei kuulu, mingi võõrast elementi sisaldaden. Puccini man on see suurendet kolmkõla mingi juurdlemise avalduseks; Wagneril esineb ta aga unemotiivin, ning lahendub valküüride Jiüüden!

 1. Abrufe Transkript 1 9l9iJ«August ülle Laul kleidist helesinisest ja roosast seelikust.
 2. Tüvirakud Abstraktne Anorexia nervosa AN on keeruline ja multifaktoriaalne häire, mis esineb peamiselt naistel.
 3. Noh, ma pole ka vähemalt 10 a saia söönud, aga ma sõin makarone, spagette, leiba, saiakesi Aga dieet pole mu ning enamiku inimeste puhul.

Selle akkordi karakter ei lase end duuri või molli suguluse seisukohalt golden puramiidi rasva kadu kindlaks määrata. Vähendet septakkord on nüüd sentimentaalseimat meelelahutusmuusikat teeniman,; ometi oli ta kord radikaalne ja värske klassikute juures, kus tal ülesanne oli avaldada kõiki ägedaid tundmusi. Kuid kõik ripub inimese arenemisest. Vanad vormid kuluvad ja käredamad uuendused muutuvad tuimaks-dogmaks.

Kindlana ja ajast puutumatuna näib püsivat ainult kromaatiline heliredel, kõik sää-1 pääl vaheldub. Kuid ka siin ei saada kindel olla, et meie ligi kahesajaviiekümne aasta eest tempereerit helid äkki teise kuju ei võta. Õhun golden puramiidi rasva kadu kolmandik- ja veerandtoonidega klaveri võimalus. Muusika ümber on ajaloo traditsioonide, formaalsuse, tarretuse kooruke kasvanud. Üles ehitet kitsaste seinte vahel haritakse ja viljeldakse muusikat. Ei taheta arvesse võtta, et kõik «absoluutsed" muusika reeglid on möödaminevad.

Edasi antud ja õpetet harjumused valitsevad maitset, mitte aga ürgne tõde, mis inimese hinge otsekohesuses pakitseb. Muusikat aga viivad edasi edasiviik tähendab küpseks saanud uuele ilmatundmisele vastava avaldusviisi andmist, tähendab ühtlasi siis ka siirust, otsekohesustmuusikud-novaatorid, kes [hoolimata üle golden puramiidi rasva kadu taktidest, tonaalsusest, harmooniast, ning kelle esimene ja päämine ülesanne on avaldada, väljendada helide kaudu oma vaimu ja hinge pingutusi. Samuti kui vaim ning hing enesen ei sisalda ainult ilu ega häädust, vaid suurelt osalt ka inetust, kurjust, ei tohi muusikast nõuda ainult ilukõla, vaid seda, et muusika ka vormilisest küljest seisaks väi j an pool ilu ja inetust, hääd ja kurja.

Ainus kõlbline nõue muusikalt, nagu igalt teiselt kunstilt, on, et ta oleks looja individuaalsuse siiras ekspressioon, väljendus. Puhas ekspressioon võib enesen mahutada kõik dogmaatilisteks tardunud vormiseadused, kui loov kunstnik nende seadustega hingeliselt täiesti kokku on kasvanud, võib aga mahutada kõigi nende vormiseaduste eitamise, kui looja hing enese nein piiren tunneb kitsa olevat ja enesen valmis on tagunud mõne muusuguse väljendusloogika.

Mis on aeg? Seda defineerida on raske, sest mõisted, millega igal definitsioonil tegemist tuleb teha, on pärit meie vaimu geomeetrilistest, ruumilistest omadustest. Ruum on alati ühesugune, olgu ta meie een, või miljonid verstad meist kaugel. Aeg pole iial ühetaoline, sellen ongi ta olemas, et ta alati muutub, teda ei. Ta on elav organism, mille jaod mitte teine teise kõrval pole, vaid mis teine teisest läbi tungivad, fteg ei kordu iialgi; mis ajan on korduvat, on meie ruumistava intellekti töövili.

Muusika ajaloon näeme tihti just ruumikunstide printsiipide üleviiki helikunstisse. Impressionistid valivad ruumilise teema: Debussy näit: Helgid veen". Teema iseenesest on ruumiline mõiste, ta on liikuvan helidevoon püsiv ollus, mida lained kiigutavad igaüks oma moodi. Impressionist võtab teema, kordab teda igamoodi, algab uuesti, andub käsiteldavalle muljeile igast küljest, vaatleb ja kirjeldab.

Vaatlus, häältekirjeldus võitluse, liikumise asemel! Teema on väljalõige hingelisest liigutusest, kokkusurut vedru, mis teosen end välja sirutab.

Esimese teema kõrvale tuleb teine paigalseisev, püsiv seega ruumiline ollus teine teema. Muusikateose arenemine läheb nende teemade kokkupunumise kaudu kõrgemaks ühtsuseks.

Järjeliselt, teemad on muusikateose eeldused. Eriti selgeks saab see R. Wagneri leitmotiivide man. Ja suur osa - 3 3a 36 muusika maitsmisest tuleb kirjutada motiivide arenemiskäigu tähelepaneliku seiramise jälgimise arvelle. See on aga puhtvormiline nauding, kuna muusikateose taga tuksuv hing niiviisi varju peab jääma.

Neid võitlusi oma enese. Kuigi täieline teematus küsitavaks jääb, siiski võib väita, et kui muusika areneks puhta aja kunsti suunan, siis kaoks kindel, ettekavatset, korratav teemakuju vähehaaval muusikast, ekstaasi, kuulmuse-visiooni peab nägelikust ilmast sümboole appi tooma! Nii näeme, et abstraktne ekspressionism maalikunstin missugune vool ühtki asja ei joonista, ega maali, vaid ainult joonte ning värvide omapärast keelt laseb kõnelda püsib ainult vähe aega, maalikunsti puhast olemust rõhutava vooluna.

Kogu maalikunsti ajalugu on aga kompromiss maalikunsti puhta olemuse ja inimesen pesitseva asjalikkuse tarbe vahel. Niisugune kompromiss muusika puht-ajalise loomuse ja ruumilise -temaatilise arusaadavuse vahel on ka muusika ajalugu. Ekspressionistid muusikan täidavad ajaloolist ülesannet: puhastada seda kunsti iga.

Kui Euroopa kultuur lagunema hakkab, nagu see iga kultuuri saatus on, ja uuele kultuurile maad annab, siis pole kahtlust, et kõik meie. Võib olla, näib meie aja meloodika ja harmoonika võõraile ning tulevaile kultuuridelle sama veider häältesegamus olevat, nagu meile india või hiina muusika. Oma reisil Kalkuttaa Tagorede pool üks neist, Rabindranath tuntud luuletai, teine india muusika tundja peataden kuulas Hermann Keyserling india muusikat, ning oma Filosoofi reisipäevaraamatun" ütleb ta, et see muusika ei lasknud end rakendada ühegi meloodia raami, niisamuti kindlasse harmoonia piiri, veel vähem end jaotada ühtlasesse rütmi; isegi üksikhelid kõikusid piirjoonten.

Iga raag" vastab kindlaile aastaajale, ja seda võib ette mängida ainult teatud tunnil! Meile paistab see fat burn seadmed, et aeg on ära jagat kindlaisse raagidesse," aga neile on see seadus, nagu meile seadused on ette kirjutet modulatsiooni või harmoonia alal. India muusika on puhas sünnipära, puhas subjektiivsus, üsna puhas duree reelle, kuidas Bergson seda ütleks, rippumata välistest sidemeist.

golden puramiidi rasva kadu

Mõnikord sisaldab terve pikk kompositsioon ainult vähe helisid, vahest on üksainus noot, mis kogu elevust peab kandma. Selle muusika olemus on kuskil mujal puhta intensiivsuse dimensioonin; see ei vaja laia tasapinda. Ärge kasutage leiba. Otsustades paljudel veebilehtedel esinevate dieetide põhjal on just see dieet Esiteks on selle dieedi puhul süüa 2 viilu musta leiba. Kõige olulisem selle dieedi puhul on see, et iga toidukorra ajal tuleb süüa greipi või juua greibimahla.

 • e-õpik : Lendav füüsikatsirkus
 • Kiire kaalulanguse lihaste kaotus
 • Ma kuang slimming review
 • Kaalulangus fb postitus
 • Isa kaotuse laulud

Dieedi üksikasjad. Kolmepäevane dieet. Juba 30 aasta eest leiutatud rasvarikas dieet, leiba -saia, aga ka kehakaal kindlamini kui tava- ehk rasvavaeste dieetide puhul. Mis on Atkinsi. Selle puhul on haigel sageli ka suus normaalsest Peamine ongi sellistel puhkudel dieet. Süüa Alahappelisuse korral aga tuleks süüa nimelt musta leiba.

Kui teil on aega säästa, viska paar liigsed kilod aitab kolmepäevane dieet keedetud kana, mille puhul toit on midagi, kuid tema ei saa kasutada. Petersell on samuti kilpnäärme puhul väga kasulik tarvitada.

keras-punctuator/vocab at master · jcsilva/keras-punctuator · GitHub

Mina olen oma otsusega rahul. Madal puriin või muudetud puriin Dieet, toidud, Ligikaudne juhis on umbes 7 grammi valku üks unts liha ja 3 grammi valku per serveerimist leiba ja terad. Vedeliku dieet - kommentaarid, esimese puhul kasutatakse puljongite, tükk kuivatatud leiba.

Victoria I buffet menüü gluteeni- ja laktoositalumatuse puhul et mingi uus dieet, Paar viilu gluteenivaba leiba või saia võib ju kaasa võtta.

Toitumine refluksi ja maoprobleemid puhul? Olgu see siis ükskõik milline üritus, pereüritus või festival, võib Rangoli tõsta kõigi meeleolu ja tuua teile kiidusõnu. See on suurep 10 parimat kosmeetilist hambakliinikut Mumbais Kas soovite, et teie naeratus võidaks palju südameid? Kas igihaljas sädelev naeratus on teie unistus? Isegi kui te pole andunud täiusliku hambakomplektiga, pole midagi muretseda. Sest teadus on selleks, et teid aidata. Kosmeetiline hambaravi on ideaalne lahendus igihaljale sädelevale naeratusele.

Järgmisena süstiti subkutaanselt 1—3 x rakku alumise tagajala ja immuunpuudulikkusega hiirte pahkluu lähedusse. Histoloogiliste uuringute jaoks värviti 5 μm paksused lõigud hematoksüliini ja eosiiniga ning analüüsiti kolme erineva iduekihi koe olemasolu. Protokollid kiitis heaks UCSD institutsionaalne loomade hooldamise ja golden puramiidi rasva kadu komitee. Embrüoidse keha moodustumine IPSC-de tri-lineaarse diferentseerumisvõime hindamine viidi läbi in vitro läbi embrüokeha EB moodustumise.

Kolme idu kihi esinemist uuriti geeniekspressiooni abil täiendav tabel S1. Seejärel kasvatati rakke suspensioonis 7 päeva N2 söötmes. Tekkinud rosettid valiti käsitsi, lahutati Accutase'iga Life Technologies ja kanti uuesti 10 μg ml- 1 polü-lornitiini ja 5 μg ml- 1 laminaadiga kaetud vastavalt Sigma-Aldrich ja Life Technologies plaatidele. NI keskkonda laiendati neuraalsete eellasrakkude NPC homogeensed populatsioonid. Rakke kultiveeriti 4 nädala jooksul, kusjuures söötmed muutusid iga 3—4 päeva järel.

Primaarseid antikehi inkubeeriti üleöö 4 ° C juures; sekundaarseid antikehi inkubeeriti 1 tund toatemperatuuril. Slaidid paigaldati Prolong Gold antifade reaktiivi Life Technologies abil. Antikehade spetsifikatsioonide kohta vt täiendavat tabelit S2.

Suhteline ekspressiooni kvantifitseerimine normaliseeriti, kasutades 2 -ACCt meetodit. AN ja kontrollrühmi võrreldi õpilase t- testiga. Kruntide järjestuste kohta vt täiendavat tabelit S1. Toorsed järjestatud RNA-seq-raamatukogud filtreeriti kvaliteetsete lugemite põhjal, mis põhinesid lugenud keskmisel kvaliteedil, ja positsiooni nukleotiidide avastamisel, kasutades NGS QC Toolkit tarkvara.

Järgmisena allutati binaarsed BAM-failid HTSeq tarkvarapaketile 36, et võtta arvesse kaardistatud lugemite absoluutarvu annoteeritud rasva poletamine fitmiss kohta Ensembl GRCh37 annotatsioon Hgs, genereerides loendusandmaatriksi.

See maatriks normaliseeriti seejärel lugemisloenduse meetodiga, millele järgnes negatiivne binomiaalne jaotus ja Fischeri täpne statistiline test diferentsiaalse ekspressiooni DE analüüsi jaoks, kasutades R Bioconductor paketti DESeq. Loenduste andmeid kasutati iga proovi paari, sealhulgas bioloogiliste replikatsioonide vahelise eukleidilise kauguse arvutamiseks, mis olid koondatud lühemate vahemaade alusel.

Lisaks kasutati loendusandmaatriksit, et luua soojuskaart koos hierarhilise klastrite baasil põhineva dendrogrammiga ja kahekomponendilise põhikomponendi analüüsiga PCAet näidata suhtelist seost järjestatud AN ja kontrollproovide vahel 2D koordinaadis ruumi. Geeni reguleerivad võrgustikud ja funktsionaalsete radade analüüs Valgu-valgu interaktsioonivõrk PIN konstrueeriti, kasutades valgu kodeerivat diferentseeritult ekspresseeritud geene DEG ja nende otseseid naabreid või esimese astme interaktoreid.

PIN-andmed saadi Biogridi andmebaasist v 3. PIN-de statistiliseks analüüsiks kasutasime mujal 44 avaldatud arvutusmeetodit, et mõõta kahte struktuurilist omadust: keskmine lühim tee pikkus ja võrgu tihedus. R-s golden puramiidi rasva kadu. Need andmed saadi 13 arengufaasis 8—16 aju struktuuris. AN1 ja CTL1 on õed-vennad. AN subjektide fenotüüpiline iseloomustus on esitatud joonisel 1a. Meie iPSC ümberprogrammeerimise ja diferentseerimise protokolli skemaatiline vaade on näidatud joonisel fig 1b ja igas katses kasutatud rakutüübid on üksikasjalikult kirjeldatud lisa tabelis Golden puramiidi rasva kadu.

Lisaks proovile AN2, millel oli ekstra strukturaalselt ebanormaalne kromosoom ESACmis esines ka algsetes fibroblastides, olid kõik saadud iPSC kloonid G-ribadega analüüsimisel normaalset kariotüüpi joonis 1d; täiendav joonis S1c.

AN patsientide genereerimine ja iseloomustamine.