SMS laenud ilma tuvastamiseta; kes annab laenu firmale

Võrdlema
Saamise aegMaksimum summaIntressimäär(%)*Min SummaVanuseline
piirang
Tähtaeg
15 min. € 10000
Taotle Laenu
10 % € 500 18-75 10 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
16 % € 50 18-70 5-12 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
24 % € 100 22 - 70 67 kuu
15 min. € 4000
Taotle Laenu
26 % € 500 22-70 12-84 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
10 % € 300 18-60 90-720 p.

The Riigikogu is the parliament of Estonia. Its 101 members are elected at SMS laenud ilma tuvastamiseta; kes annab laenu firmale elections for a term of four years.

The Riigikogu passes laws and resolutions, exercises parliamentary supervision and ratifies international agreements. The Riigikogu has 11 standing committees and 6 select committees. Committees of investigation and study committees are formed to investigate issues of public interest or problems of significant imprtance. We make live broadcasts of sittings of the Riigikogu and commitees public meetings, as well as on other important events in the Riigikogu. Alustame oma V istungjärgu viienda töönädala täiendavat istungit, mis kestab kuni päevakorra ammendumiseni. Kutsun kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja Heili Tõnissoni. Riigikogu täiendaval istungil ning erakorralisel istungjärgul on Riigikogu otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Riigikogu koosseisust.

Kas me ei peaks enne tegema kohaloleku kontrolli ja siis hakkama eelnõusid vastu võtma? Nii nagu igal tavalisel Riigikogu istungil, viime ka täna kohaloleku kontrolli läbi. Selle pärast ei maksa muret tunda. Kas see küsimus ei vajaks siiski pisut põhjalikumat kaalumist?

Kui peaks selguma, et on antud üle hulk arupärimisi ja eelnõusid, kuid seda istungit nagu ei ole toimunud, kuna kohaloleku kontrolli ajal polnud saalis kvoorumit, kas siis ei olegi neid arupärimisi üle antud? Meil on praegu käsil istungi rakendamine. Ja nii nagu tavapäraselt, rakendame ka tänast istungit. Teile ei ole praegu sõna antud. Proua eesistuja, siin te pisut eksite. Tegemist on erakorralise loomuga ehk täiendava istungiga, mille toimumine on seotud kvoorumi olemasoluga igal tema ajahetkel. Selles mõttes on kindlasti tegu pisut teistsuguse küsimusega kui kohaloleku kontroll tavalisel istungil, mille õigusvõim ei olene sellest, mitu Riigikogu liiget parasjagu kohal on.

Kui kellelgi on selles küsimuses vastuväiteid, palun esitada protest kirjalikult. 77, Riigikogu liikmete kohaloleku kontroll: «Riigikogu otsustusvõimelisus tehakse kindlaks Riigikogu liikmete kohaloleku kontrolliga. Kas seda on võimalik kuidagi kahte moodi tõlgendada? Ma seletan teile veel kord, et juhataja jääb oma seisukoha juurde. Esiteks on meil praegu tegemist istungi rakendamisega tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest, ja teiseks, Riigikogu istungeid viiakse läbi ka lähtuvalt varasematest kogemustest, traditsioonidest ja tavadest. Kui keegi soovib selle vastu protestida, palun esitada see kirjalikult.

Selles küsimuses ma palun proua Savisaarele sõna mitte enam anda, sest et tegemist on inimesega, kelle peas valitseb täielik udu. Ta nimelt ei tee vahet õigus- ja otsustusvõime vahel. Jätkame arutelu juriidiliselt kompetentsel tasemel, Savisaar on ennast ammendanud. Mis saab ikkagi nendest arupärimistest ja eelnõudest siis, kui see istung ei peaks kohaloleku kontrolli ajal üldse rakenduma, kuna puudub vajalik kvoorum? Kas neid ei ole siis üle antud? Sel juhul otsustab juhatus, mida nende arupärimistega teha. Protseduuriliseks küsimuseks ei ole alust, kui keegi saalis on teie nime istungi rakendamise ajal nimetanud.

Kui te loete kodukorraseadust, siis te näete, et vastulauseks saate sõna juhul, kui keegi kolleegidest on teie nime nimetanud läbirääkimiste käigus oma sõnavõtus. Vabariigi Valitsus algatab hasartmängumaksu seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust rahandusminister Ivari Padar. Järgmisena kutsun kõnetooli kolleeg Evelyn Sepa.