Tartu hoiu laenu ühistu; eraisik annab osaühingule laenu

Võrdlema
Saamise aegMaksimum summaIntressimäär(%)*Min SummaVanuseline
piirang
Tähtaeg
15 min. € 10000
Taotle Laenu
10 % € 500 18-75 10 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
16 % € 50 18-70 5-12 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
24 % € 100 22 - 70 67 kuu
15 min. € 4000
Taotle Laenu
26 % € 500 22-70 12-84 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
10 % € 300 18-60 90-720 p.

The Riigikogu is the parliament of Estonia. Its 101 members are elected at general elections for a term of tartu hoiu laenu ühistu; eraisik annab osaühingule laenu years. The Riigikogu passes laws and resolutions, exercises parliamentary supervision and ratifies international agreements. The Riigikogu has 11 standing committees and 6 select committees.

Committees of investigation and study committees are formed to investigate issues of public interest or problems of significant imprtance. We make live broadcasts of sittings of the Riigikogu and commitees public meetings, as well as on other important events in the Riigikogu. Alustame Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 14. Kas kellelgi on üle anda eelnõusid või arupärimisi? Eelnõusid ega arupärimisi üle anda ei soovita.

Kohal on 67 Riigikogu liiget, puudub 34. Meie esimene ja ainukene päevakorrapunkt on täna Finantsinspektsiooni 2017. Enne, kui me läheme edasi, ma tutvustan teile protseduuri. Kõigepealt on Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri ettekanne kuni 20 minutit, seejärel on igal Riigikogu liikmel võimalik esitada ettekandjale üks suuline küsimus ja peale seda avatakse läbirääkimised fraktsioonide esindajatele. Mul on hea meel näha, et sellel aastal on nii palju kuulajaid, varasematel aastatel on olnud natuke vähem. Head vaatajad-kuulajad, kes jälgivad ettekannet veebi vahendusel! Finantsinspektsiooni seaduse alusel esitasime Riigikogule inspektsiooni aastaaruande.

Mul on alati hea meel teha siin Riigikogu ees ettekanne. Teiega arutada oleks paljusid teemasid, kuid aja piiratuse tõttu tuleb mul ka täna oma ettekandes teha neist valik. Esiteks teen tagasihoidliku katse panna hindeid, koondhindeid Eesti finantssektori turuosalistele. Mu vanaisa oli õpetaja, andis ajalugu, mu vanaema oli õpetaja, tema andis saksa keelt, mu tütar tahab saada õpetajaks, ehkki praegu ta veel täpselt ei tea, mis ainet soovib anda, mu naine töötab koolis ja ma ise annan Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas juba 18.